Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Úvod
 
 

Základná škola s materskou školou v  Kalinove

 

Základná škola Kalinovo má k dispozícii dve školské budovy na vyučovanie, budovu školskej jedálne a telocvičňu.

 

>1.1.2000 – ZŠ prešla na školu s právnou subjektivitou

>1.4.2002 – ZŠ s právnou subjektivitou sa zlúčila   s materskou školou – vznikla ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou

 

V šk.roku 2002/2003 bola dokončená a odovzdaná do užívania budova telocvične

 

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu

 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa