Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci
 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Triedy

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu História školy
 
 

Minulosť školy

 

Ø    1660 – 1.ev.ľudová škola, ktorá vznikla zásluhou ev. farára Michala Gótšu. Prvý učiteľ – rektor – sa volal Ján Kalinka (Kalínius) z Kyjatíc (12 žiakov)

Ø  17.storočie – existencia šľachtickej školy na úrovni nižších gymnázií, ktorú financoval vtedajší kalinovský zemepán Pavol Batta.

V rokoch 1694 – 1695 chodil tu do triedy gramatistov významný vedec 18.storočia Matej Bel – Funtík z Očovej

Ø     1824 – postavená nová budova ev.ľudovej školy (100 žiakov)

Ø     1871 – odovzdaná do užívania škola v Hrabova (časť obce za Ipľom) – 75 žiakov

Ø    1909 – odovzdaná do užívania štátna ľudová škola s piatimi triedami. Dodnes sa v nej vyučuje – tzv. stará škola

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 

 

Ø     1960 – nová desaťtriedna jednoposchodová budova. Dodnes sa jej hovorí „nová škola“, ( v r.1961 – 464 žiakov)

Ø     2005 – rekonštrukcia strechy na "novej škole"  

Ø  2009 – výmena okien za plastové okná, rekonštrukcia fasády (zateplenie a maľovanie)  "novej školy"

Ø  1910 – pri štátnej ľudovej škole bola zriadená prvá detská opatrovňa. Opatrovateľkou v nej bola diplomovaná opatrovateľka Helena Miháliková. Zariadenie zrušili v r.1921. Po oslobodení sídlila MŠ v budove obecného úradu.

Ø  1976 – dostavaná budova MŠ, v ktorej sa vyučuje v pekných priestoroch   dodnes.

 

 

 Zaujímavé odkazy

Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa