Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Zamestnanci
 
 

Zamestnanci školy

 
 

Vedenie:

Mgr.

Melo

Vladimír

riaditeľ školy

PaedDr.

Jackuliaková

Jarmila

zástupkyňa školy pre ZŠ

 

Bartošová

Helena

zástupkyňa školy pre MŠ

 

Pedagogickí pracovníci

Mgr.

Demjanovičová

Zuzana

učiteľka

primárne vzdelávanie

Mgr.

Fáberová

Janka

učiteľka

primárne vzdelávanie

Ing.

Filipiak

Zoltán

učiteľ

nižšie stredné vzdelávanie,
výchovný poradca

PaedDr.

Gálik

Radomír

učiteľ

nižšie stredné vzdelávanie

Mgr.

Havranová

Alena

učiteľka

nižšie stredné vzdelávanie

PaedDr.

Jackuliaková

Jarmila

učiteľka

nižšie stredné vzdelávanie

Mgr.

Ottmárová

Bernadeta PhD

učiteľka

nižšie stredné vzdelávanie

Mgr.

Borošová

Jana

asistent učiteľa

 

Mgr.

Karáseková

Judita

učiteľka

nižšie stredné vzdelávanie

Mgr.

ThLic

Kosturko

Štefan

učiteľ

náboženská výchova

Mgr.

Melo

Vladimír

učiteľ

nižšie stredné vzdelávanie

Mgr.

Paučová

Katarína

učiteľka

nižšie stredné vzdelávanie

Mgr.

Petrócziová

Marianna

učiteľka

nižšie stredné vzdelávanie

Mgr.

Pivková

Anna

učiteľka

primárne vzdelávanie

Mgr.

Šoltés

Ondrej

učiteľ

náboženská výchova

Mgr.

Šuľajová

Kamila

učiteľka

nižšie stredné vzdelávanie

Mgr.

Tomišová

Elena

učiteľka

primárne vzdelávanie

 

Správni zamestnanci ZŠ

 PhDr. Hundža  Alexander  školský psychológ

 

Matušková

Dana

ekonomická pracovníčka

 

Mičodová

Zdenka

 ekonomická pracovníčka

 

Ferancová

Mária

školníčka a upratovačka MŠ

 

Sanislová

Ružena

upratovačka

 

Marcineková

Jana

upratovačka

 

Kret

Július

školník

Vychovávateľky ŠKD

 

Kudláková

Eva

vychovávateľka 1. oddelenia

 

Malčeková

Soňa

vychovávateľka 2. oddelenia

Učiteľky MŠ

 

Guzmová

Milada

učiteľka 1. triedy

 Ing. Šárkanová  Zuzana  učiteľka 1. triedy
  Katreniaková  Katarína  učiteľka 2. triedy

 

Kapcová

Darina

učiteľka 2. triedy

  Bartošová  Helena  učiteľka 3. triedy
  Kasáčová  Emília  učiteľka 3. triedy
 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa