Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Triedy
 
 

Zoznam tried školy

 
Zoznam tried školy v šk. roku 2016/2017:
Trieda: Triedny učiteľ Počet žiakov:
1.A Mgr. Elena Tomišová 18
2.A Mgr. Zuzana Demjanovičová 19
3.A Mgr. Janka Fáberová 18
4.A Mgr. Anna Pivková 22
5.A Mgr. Judita Karáseková 21
6.A Mgr. Marianna Petrócziová 23
7.A PaedDr. Radomír Gálik 24
8.A Mgr. Alena Havranová 20
9.A Mgr. Katarína Paučová 14
9.B Mgr. Kamila Šuľajová 14
     
ŠKD -1.  oddelenie Eva Kudláková 25
   ŠKD - 2.oddelenie Soňa Malčeková 25
 
 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa