Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Rada školy
 
 

Rada Školy Pre ZŠ s MŠ Kalinovo

 

 Tvorí ju 11 členov

 

 Funkcia

Meno a priezvisko:

Zástupca :

     

Predseda:

Miroslav Kačáni

 

Podpredseda:  

Ing. Zoltán Filipiak

 

 

 

 

Členovia:  

Emília Kasáčová

 

 

Mgr. Janka Fáberová

 

 

Zdenka Mičodová

 

 

Zdenka Királyová

 

 

Andrea Ciráková

 

 

Pavel Mázor 

 

 

Ján Kuriš

 
 

Anna Findrová

 

 

Dušan Kuric

 

 

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa