Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Krúžky
 
 

Zoznam Krúžkov v šk r. 2017/2018

 
Krúžky na šk r. 2017/2018

P.č.

Meno vyučujúceho

Názov krúžku

ročník

deň

čas

1

A. Havranová

Matematika prevažne vážne

9. roč.

pondelok

13:00 - 15:00

2

A. Pivková

Šikovníček

1. roč.

pondelok

11:10 - 13:10

3

E. Tomišová

Druháčik

2. roč.

streda

12:00 - 14:00

4

J. Fáberová

Čitateľský

4.roč.

pondelok

12:00 - 14:00

5

J. Jackuliaková

Turistický

5. - 8. roč.

piatok

13:00 - 15:03

6

J. Karáseková

Mladý knihovník

6. - 8. roč.

pondelok

13:00 - 15:02

7

K. Paučová

Mladý zdravotník

5. - 9. roč.

utorok

13:00 - 15:01

8

K. Paučová

Všetko o slovenčine

9. roč.

pondelok

13:00 - 15:00

9

K. Šuľajová

Počítačový

5. roč.

streda

12:00 - 14:00

10

M. Petrócziová

Počítačový

7. roč.

streda

13:15 - 15:15

11

Z. Demjanovičová

Literárny

3. roč.

pondelok

12:00 - 14:00

12

Z. Filipiak

Futbalový

5.-9. roč.

pon., ut,štv.

15:00- 17:00

13

R. Gálik

Strelecký

5.-9. roč.

piatok

13:00 - 15:00

14

R. Gálik

Športové hry

5.- 9. roč.

streda

13:00 - 15:00

15

V. Melo

Športový

7.- 9. roč.

ut., št.

13:00- 15:00

16

B. Ottmárová

Rozmanitosť kultúry sveta

5. - 8. roč.

pondelok

13:00 - 15:00

 
 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa