Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Aktuality
 
 

aktuality

ZBER PAPIERA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU
SNP 158/20 985 01 Kalinovo


Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kalinove oznamuje rodičom, priateľom školy a občanom Kalinova, že v dňoch 23.05.-25.05.2018 škola organizuje zber papiera.

 

Do zberu možno priniesť noviny, kartóny a ostatný papier. Kontajner na papier bude pristavený dňa 23.05.2018 v raňajších hodinách.

 

Veríme, že sa zapojíte do zberu a prispejete k úspešnému priebehu zberu.

 

EXKURZIA V HARMANECKEJ JASKYNI

Vo štvrtok 17. mája sme siedmaci a ôsmaci navštívili Harmaneckú jaskyňu. Z tejto exkurzie sme si odniesli plno poučných ale aj veselých zážitkov.

 

Exkurzia do Včelieho kRaja


V stredu 25.4.2018 sme sa 6.A trieda, pri príležitosti Dňa Zeme, vybrali do Včelieho kRaja v Liešnici.


Počas celej exkurzie nás sprevádzal pán včelár Dávid so svojou manželkou Soňou. Urobil nám zaujímavý úvod o včelách a iných opeľovačoch, potom sme sa rozdelili na dve skupiny, a to chlapcov a dievčatá. S jednou skupinou bola pani včelárka Soňa, s druhou zase pán včelár Dávid.

My chlapci sme boli najskôr s pani včelárkou a vyrobili sme si sviečky z vosku. Dievčatá boli zatiaľ s pánom včelárom pri včelách. Neskôr sme sa vymenili.

 

Pred odchodom sme mali ochutnávku troch druhov medu – repkového, agátového a írskeho. Najviac nám chutil ten repkový. Bol super a chutil viacerým spolužiakom. Po ochutnávke sme sa rozlúčili a nasledovala cesta domov vlakom. Táto exkurzia sa páčila všetkým, mnoho sme sa vďaka nej o včelách naučili.

 

Ďakujeme pánovi učiteľovi za jej zorganizovanie.


Kolektív 6.A triedy.

Aktivita ku Dňu Zeme


V utorok 17. apríla sme boli my, žiaci piateho ročníka, na prírodovednej vychádzke pri príležitosti Dňa Zeme. Cieľom našej vychádzky bola prírodná rezervácia Hrabovo, ktorá sa vyznačuje výskytom korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris). Je to zákonom chránená rastlina, ktorá je súčasťou aj nášho obecného erbu.
 

Na vychádzke nás sprevádzali pracovníci CHKO Cerová vrchovina, ktorí nám spravili výklad o rastlinách rastúcich v povodí Ipľa.

Okrem získania nových informácií a pobytu v prírode sme cestou vyzbierali odpadky, ktoré do prírody rozhodne nepatria. Dúfame, že si to ostatní ľudia všimnú a na ďalšej vychádzke už žiadne odpadky nenájdeme.


Žiaci 5.A triedy

6. a 7. apríla 2018 prebehol v ZŠ s MŠ Kalinovo zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019.


Na zápis prišlo 13 detí. Pracovali s pracovným listom, kde vypracovávali primerané cvičenia a kreslili postavu. Formou rozhovoru, manipuláciou s pomôckami a prezeraním knihy a obrázkov odpovedali na otázky a preukazovali svoje vedomosti a zručnosti. Samostatne zaspievali pesničku alebo zarecitovali básničku.

 

Za odvahu, šikovnosť a múdrosť preukázanú na zápise dostali Pamätný list s „kuriatkovým obalom“, ktorý im pripravili žiaci 4.A triedy a darčeky – „lízatkové medvedíky“ od žiakov školského klubu v našej škole.
 

Do 1. ročníka v školskom roku 2018/19 sa zapísalo v dňoch zápisu 11 detí. Rodičia dvoch detí podali písomnú žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.


Budúci prváci, veľmi sa na Vás tešíme!

J. Fáberová

Zdobenie  veľkonočných vajíčok

 

V stredu pred odchodom na prázdniny sme si veľkonočnú náladu navodili výzdobou kraslíc. Materiál a pomôcky nám priniesla spolužiakova mama, teta Martina Melicherová. Neprišla sama. Priviedla so sebou dve kolegyne. Takto sme mohli  pracovať v troch skupinách.

Najprv nám rozdali polystyrénové vajíčka, lepiace pásky, farebné špagáty a trpezlivo vysvetľovali každému žiakovi techniku obmotávania. Všetkých spolužiakov táto činnosť až prekvapivo zaujala, a tak vznikli naozaj pekné výtvory, ktoré sme si pyšne odnášali domov, aby sme prispeli svojou troškou k domácej veľkonočnej výzdobe.

 

Ešte raz ďakujeme mame Martina Melichera, pani JankeGasperovej a Kataríne Sojkovej za príjemné chvíle vyplnené zaujímavými činnosťami.  Budeme radi, ak si nájdu čas a navštívia nás so svojou tvorivou dielňou aj niekedy v budúcnosti.

žiaci 6. A triedy

Slávnostné dopoludnie v našej školskej knižnici

 

Zem len niekedy
zdarma dá
to čo má navyše
no Novohradu
vďačne vyronila šťavice ...

 

Týmito veršami venovanými Kalinovu začínalo slávnostné dopoludnie v našej školskej knižnici.
Marec – mesiac knihy k nám ako zvyčajne privial spisovateľa, učiteľa, milovníka histórie, výtvarníka Jozefa Trtola. K vzácnym spisovateľom podpísaným v knihe návštev našej knižnice už patrí aj jeho meno. Pre ostatných čitateľov je to možno len ďalší básnik, ktorý prijal pozvanie na besedu, no pre nás, zúčastnených žiakov, sa s jeho osobou spája príbeh, zážitok, .... A nielen taký obyčajný, pretože pán Trtol bol ešte donedávna obyvateľom Kalinova a niekoľko rokov aj učiteľom našej základnej školy.
Porozprával nám o svojom živote, dobrodružstvách, tvorbe, inšpiráciách, štýle písania a odpovedal na množstvo zvedavých otázok spolužiakov. Priniesol niekoľko najnovších básní, ktoré sa tematicky viažu k nášmu regiónu a tiež obrázky vytvorené jeho obľúbenou technikou. Strávili sme s ním príjemné chvíle, dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých vecí, niektorých možno dokonca inšpiroval, aby sa tiež pokúsili napísať svoje prvé verše. Pozitívna energia, ktorú okolo seba šíril, bude ešte dlho napĺňať priestory kalinovskej knižnice.
 

Z. Pachotová, S. Slováková (8.A )

 

 

Zápis do 1.ročníka ZŠ

Dovŕši Vaše dieťa do 31. 8. 2018 šesť rokov? V súlade so Slovenskou legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.


Môžete si ho zapísať aj do našej školy.

V termíne 6. apríla 2018 od 13:00 do 18:00 a 7. apríla 2018 od 10:00 do 12:00 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy v terajšej 1A triede.


Je potrebné si priniesť:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu

 • rodný list dieťaťa

 • poplatok za zošity a pracovné listy 12€

  Tešíme sa na Vás!

Stolný tenis

V dňoch 6. a 7. marca sa v našej telocvični uskutočnili majstrovstvá kraja v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl. V utorok 6.3. súťažilo v kategórii chlapcov aj naše družstvo v zložení: Matúš Király, Lukáš Filipiak, Timotej Zaťko a Adrian Paulovič.

 

Naši chlapci našli premožiteľa len vo finálovom zápase, keď prehrali s Banskou Bystricou tesne 4:3 a obsadili tak v konkurencii 13. tímov výborné druhé miesto.

Dievčatá súťažili o deň neskôr a pri účasti 12. tímov obsadilo naše mladučké družstvo výborné štvrté miesto.

 

Našu školu reprezentovali dievčatá: Sára Oravcová, Daniela Demeová, Ema Kačániová a Tamara Oravcová.

 

Víťazom dievčenskej kategórie sa stalo družstvo Banskej Bystrice.

 

Vážení rodičia, priaznivci školy!

 

Venujte našej škole 2 % z Vašich daní. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy.

                                                                   Ďakujeme 

Zároveň Vám patrí vďaka za 2% z Vašich daní, ktoré ste našej škole – Rodičovskému združeniu - venovali v minulom školskom roku.

 

Oznam pre rodičov žiakov deviateho ročníka

 

Dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční  celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka Testovanie 9-2018.  Testovanie z matematiky prebieha od 8:00 do 9:25 a testovanie zo slovenského jazykaliteratúry prebieha od 9:45 do 11:10.

Žiaci deviateho ročníka musia byť v škole najneskôr o 7.40 hod. Po ukončení testovania odchádzajú domov. Povolené pomôcky pri  testovaní sú: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero. Žiaci nesmú mať počas testovania pri sebe mobilné telefóny! Bližšie informácie tu...

 

Deviatakom prajeme úspešné zvládnutie testovania.

 

Fašiangový karneval


Od Fašiang do Veľkej noci, vinšujem vám kratšej noci,
cez deň slnka teplého a zdravíčka pevného!


Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície. Fašiangové obdobie začína od Troch kráľov a trvá až do Popolcovej stredy. Je to čas, keď sa všetci zabávajú, veselia a hodujú.
Fašiangový karneval sa uskutočnil 1.2.2018 v priestoroch našej školy, kde sa zišlo viac ako 100 rôznych „masiek“. Všetci si dali na výbere masky naozaj záležať – boli rozmanité a originálne.
Túto milú akciu sprevádzala perfektne namixovaná hudba, o ktorú sa postaral M. Urban. Viac ako 30 masiek bolo ohodnotených vecnými cenami. Každá maska dostala džús a lízatko. Z karnevalu sme odchádzali plní zážitkov.


Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k usporiadaniu a priebehu tohtoročného karnevalu. Ďakujeme samotným maskám a tvorivým mamičkám a oteckom, ktorí pomáhali masky vytvoriť. Želáme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli znova a už teraz sa veľmi tešíme. A že sme sa skutočne vynikajúco bavili, môžete vidieť i na fotkách.

J. Fáberová
 

 
22.12.2017 Vianočná akadémia


Dnes sme boli poslednýkrát v škole v tomto kalendárnom roku. Rozžiarený stromček oznamoval, že už tradičná Vianočná akadémia sa blíži . V závere školského dňa sme si ňou pripomenuli blížiace sa sviatky zimy. Čaro Vianoc zavládlo na celej škole. Zaznievali koledy, piesne, básne i hudobné skladby našich žiakov z ĽŠU. Popretkávané boli tančekmi našich žiačok, ktoré si nacvičili počas roka v ĽŠU – v tanečnom odbore. Do sviatočného programu prispeli takmer všetci žiaci našej školy. V závere p. riaditeľ poprial všetkým prítomným šťastné a veselé vianočné sviatky. Vianočné prázdniny sa začali a do školy sa vrátime 8.1.2018.

 

 

 

 


Vianoce plné štedrosti,
pohody, lásky, pokoja
a v novom roku
veľa šťastia, zdravia a úspechov
želáme všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy.

pracovníci ZŠ s MŠ Kalinovo
 

 
Turnaj vo vybíjanej mladších žiakov


15. november bol pre tretiakov a štvrtákov z našej školy plný obáv i očakávania. Turnaj vo vybíjanej mladších žiakov OK v Poltári sa stal pre nás novou skúsenosťou. Po tréningoch s pánom učiteľom Gálikom a pani učiteľkou Demjanovičovoua hľadaní tej správnej zostavy nášho družstva, nastúpilo na zápas 10 najlepších. Po prvej prehre sme sa zorientovali a výhra s Cinobaňou nás povzbudila a posunula do semifinále. Veľká snaha a zanietenie všetkých hráčov nám umožnilo vychutnať si bronzové medaily.

Mgr. Z. Demjanovičová

 
Zhotovovanie záložiek

Každoročne sa ako škola zapájame do projektu
„Záložka do knihy spája školy“. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 tému 8. ročníka súťaže: Tajuplný svet knižných príbehov.
Nevyčerpateľnú fantáziu pri výrobe záložiek uplatnili žiaci
3. – 9. ročníka našej ZŠ, prejavili tým svoju zručnosť a tvorivosť.

Vyučujúce SJL


Záložky do kníh pre žiakov zo ZŠ v Somotore sme vyrábali na krúžku Mladý knihovník, ale aj na vyučovacích hodinách literárnej a výtvarnej výchovy. Tohtoročná téma nás tak pohltila, že sme vyrobili naozaj originálne výtvory. Atmosféru sme si dotvárali čítaním príbehov (samozrejme tajuplných) nielen na vyučovacích hodinách, ale aj počas prestávok.
Predposledný októbrový týždeň sa na našej škole niesol v duchu aktivít, ktorými sú: Prestávky s knihou, besedy o najobľúbenejších, najstarších, najväčších, najmenších, ... knihách v školskej knižnici. Máme spolužiakov, ktorí knihy nemajú radi. Niektorí ich zase čítajú často, ale sú aj takí, ktorí bez knihy nezaspia. Niekoľko dní vopred (pred zhotovovaním záložiek) sme si pripravili návrhy a materiál na výrobu. Na vzhľade záložiek sme si dali záležať a pohrali sme sa aj s najmenšími detailmi. Maľovalo a lepilo sa o dušu. Na voľné miesta sa písali zaujímavé citáty o knihách. Záložky sme dozdobili drobnosťami a odovzdali ich pani učiteľke. Kto mal záujem, mohol si prečítať úryvky z kníh, ktoré čakajú v plných regáloch školskej knižnice na zvedavého čitateľa.
Dúfame, že svojimi výtvormi potešíme vášnivých čitateľov ZŠ v Somotore. Možno niektorých privedieme k tomu, aby siahli po knihe a začali čítať.

Žiaci ZŠ s MŠ Kalinovo
 

 
Oznam pre rodičov žiakov piateho ročníka


Dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka Testovanie 5-2017. Testovanie z matematiky prebieha od 8:00 do 9:25 hod. a testovanie zo slovenského jazyka a literatúry prebieha od 9:45 do 11:10 hod..
Žiaci piateho ročníka musia byť v škole najneskôr o
7.40 hod. Po ukončení testovania odchádzajú domov. Povolené pomôcky pri testovaní sú: modré pero. Nepovolené pomôcky sú: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice, výpisky, študijné materiály. Žiaci nesmú mať počas testovania pri sebe mobilné telefóny!

 

Bližšie informácie tu ....


Piatakom prajeme úspešné zvládnutie testovania.

 

 

Školská exkurzia vo hvezdárni v Rimavskej Sobote


19. 10.2017 sme sa zúčastnili školskej exkurzie vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Odborná pracovníčka sa snažila doplniť vedomosti žiakov 4. ročníka získané na prírodovede a žiakov 5. ročníka v geografii zaujímavým tematickým programom o vesmíre.

Vypočuli sme si napr. odbornú prednášku na tému „Slnečná sústava“. Predstavila nám ( zopakovali sme si) planéty Slnečnej sústavy a vesmírne objekty, ktoré sa v jej hraniciach nachádzajú. „Štyri ročné obdobia“ – dozvedeli sme sa a pozreli sme si oblohu a súhvezdia na jar, v lete, na jeseň a v zime. Skúmali sme prostredníctvom filmu hranice Slnečnej sústavy a okolia galaxie,...

 

Exkurzia sa všetkým zúčastneným páčila a obohatila nás o nové poznatky a skúsenosti.

J. Fáberová
 

Jesenná exkurzia 2017


Aj v tomto školskom roku sa dňa 4. októbra 2017 žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa zúčastnili dejepisno – literárnej exkurzie po trase Vígľaš –Zvolen.
Našou prvou zastávkou bol Vígľašský zámok. Pani sprievodkyňa nás oboznámila s jeho históriou a previedla najzaujímavejšími miestami – rytierskymi sálami, nádvoriami, kaplnkou. Dozvedeli sme sa, že LeonardodaVinci bol nielen významný maliar a sochár, bol aj vynálezca. Mali sme možnosť vidieť repliky jeho vynálezov, trofeje zvierat, stredoveké zbrane, portréty majiteľov, brnenia a množstvo iných zaujímavých predmetov.


Naša cesta viedla ďalej do Zvolena, konkrétne do Divadla Jozefa Gregora Tajovského, na baladický príbeh „Beta, kde si?“ Hru slovenského klasika Mila Urbana režíroval Matúš Oľha, zachytáva život mladej dievčiny, ktorá sa vracia zo služby v meste späť na dedinu. Odmieta žiť obyčajný život dedinskej ženy, preto musí čeliť predsudkom nedôverčivých susedov, blízkych aj rodičov. Keď sa dedinou začnú šíriť klebety o dôvodoch, prečo sa Beta predčasne vrátila zo služby, otec ju vyhodí z domu a jej jedinou spoločníčkou, s ktorou si rozumie, je dávna priateľka Katra.


Beta dopláca na hrdosť a bezcitnosť otca, ktorý verí viac cudzím ako vlastnej dcére a tragicky umiera. Klebetnice jej nedali pokoj ani po smrti, nechceli dopustiť, aby bola pochovaná na cintoríne. Divadelná hra zaujala nejedného z nás, priniesla poučenie do života.


Už teraz sa tešíme na ďalšie literárno –dejepisné exkurzie, ktoré pre nás pani učiteľky organizujú pravidelne.

Žiaci 8. A triedy
 

 

30. mája 2017 sme oslávili MDD


Cestovanie v čase je odjakživa príťažlivým snom asi pre väčšinu ľudí, obzvlášť deti si často predstavujú, aké by to bolo, keby...


Na našej škole sa časom cestovalo hneď dvakrát, troška do budúcnosti a ďaaaaleko do minulosti. Hneď vysvetlím. Medzinárodný deň detí zavítal na našu školu o dva dni skôr, už 30. júna sa školská brána zmenila na bránu do minulosti.

 

Tento malý zázrak sa podaril Divadelno- šermiarskej kumpánii TRESC z Banskej Bystrice.
 

Koruna košatého stromu za školou ukryla všetky deti v osviežujúcom tieni a z takto vytvoreného „skoroamfiteátra“ sme mohli sledovať prechádzku históriou Slovenska. Kým sa herci potili v dobových kostýmoch, my sme si spokojne hoveli v príjemnom chládku na dekách a sledovali zaujímavé predstavenie. Deti živo reagovali na všetko, čo sa dialo na scéne a všetci sa chceli zapojiť do diania. Dokonca došlo aj k streľbe. Nie, nebojte sa, tá bola súčasťou programu. No aj tak narobila veľa hrmotu, pretože okrem strely sa vždy zdvihla aj vlna prekvapeného detského piskotu.


Po predstavení sa žiaci rozdelili do piatich skupín a spoločne sa s triednymi učiteľmi presúvali po stanovištiach, ktoré ponúkali historické hry. Mohli si vyskúšať svoju silu v preťahovaní lanom, obratnosť a rýchlosť v šatkovom súboji, rozvahu a rovnováhu v bitke na úzkych latách. Spolupracovať boli donútení na stanovišti s názvom Labyrint, kde museli dvojice alebo štvorice spoločne ovládať labyrint s loptičkou tak, aby sa loptička dostala z jednej strany na druhú spleťou cestičiek a nevypadla cez nastražené otvory. A to si už vyžaduje trpezlivosť. Šikovnosť a postreh potrebovali pri chytaní obručí na meč. Pre upokojenie rodičov dodávam, že bol z dreva. Drevení však neboli žiaci, lebo všetky úlohy zvládali bravúrne. Aj mnoho starších žiakov sa zúčastnilo plnenia úloh, dokonca sa pozabudli natoľko, že ani neskrývali radosť a pobavenie pri ich plnení.


A keďže sa po toľkej námahe začal hlásiť o slovo aj žalúdok, všetci mali pripravený v školskej jedálni chutný obed, ktorý ukončil putovanie časom. Bol totiž veľmi súčasný. Veď čím sa deťom zavďačíte najviac? Špagetami.

Mgr. Katarína Paučová
 

Naši žiaci na ZOOOlympiáde 2017

 

ZOO Bojnice a Kremnické vrchy OZ v spolupráci s Ministerstvom Životného prostredia SR, Slovenskou zoologickou spoločnosťou a Štátnou ochranou prírody SR zorganizovali pre žiakov základných a stredných škôl

 

1. ročník celoslovenskej súťaže ZOOOlympiáda.


Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí o zoológiu, ekológiu a environmentálne povedomie.


Prvá (prípravná) časť súťaže sa konala 20. apríla 2017 v Knižnici J. Kollára v Kremnici. Z našej školy sa tohto podujatia zúčastnili žiaci Pavol Trnavský, Alžbeta Kováčová a Zuzana Babicová. Žiaci získavali vedomosti počas troch prednášok.
V prvej prednáške sa naučili hlavné znaky jednotlivých biotopov našej planéty s ich hlavnými predstaviteľmi.
Druhá prednáška mala názov Pobytové znaky. Účastníci prednášky sa zoznámili so znakmi, ktoré živočíchy zanechávajú v prírode. Z prezentácie sa naučili spoznávať zvieratá podľa odtlačkov, trusu, vývržkov, zhodov parožia, vajíčok a podobne.


Posledná prednáška prípravnej časti naučila žiakov čo je to potravná ekológia a potravné reťazce.
Samotná súťaž sa konala 24.5.2017 v areáli ZOO Bojnice. Žiaci súťažili na štyroch stanovištiach, na ktorých využili svoje vedomosti z prednášok z Kremnice. Kategória II. stupeň ZŠ bola najpočetnejšia. Súťažilo v nej 101 žiakov. Všetci súťažiaci boli odmenení drobnými cenami.

 

Z našej školy sa na výbornom 7. mieste umiestnil Paľko Trnavský.


Autor: Ing. Zoltán Filipiak

 

Exkurzia na Šomošku


26.5.2017 sme so žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka absolvovali exkurziu po náučnom chodníku Šomoška. Náučný chodník je zameraný na spoznávanie fauny a flóry CHKO Cerová vrchovina ale aj na prehliadku hradu Šomoška a najmä na spoznávanie zaujímavých geologických javov ako je kamenný vodopád, či kamenné more.

Na exkurzii sme mali krásne slnečné počasie, po ceste sme mali šťastie a videli sme chránenú salamandru škvrnitú. Z hradu bol nádherný výhľad na panorámu Cerovej vrchoviny.

Po zvládnutí trasy náučného chodníka sme strávili príjemné chvíle pri vstupnom areáli, kde sú vybudované ihriská, altánok, hojdačky, či preliezky. Cestou späť sme sa osviežili chutnou zmrzlinou vo Fiľakove.

 

Prežili sme príjemné a poučné dopoludnie, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.


Žiaci VII. A VIII. ročníka
 

 

Majstrovstvá okresu Poltár v atletike žiakov (Kalinovo 24.05.2017)

24. mája 2017 reprezentovali našu školu na Majstrovstvách okresu Poltár dve družstvá: družstvo žiakov a družstvo žiačok. Celkovo sa do atletickej súťaže v tento slnečný deň zapojilo 6 družstiev žiačok a 7 družstiev žiakov poltárskeho okresu. Vo veľmi peknom prostredí v areáli našej školy ZŠ s MŠ Kalinovo a na atletickej dráhe robila atletika radosť nielen súťažiacim atlétom. Povzbudzujúcemu kolektívu nadšencov atletických disciplín postupne predvádzali súťažiaci v jednotlivých disciplínach svoje kvality, prirodzenú súťaživosť a bojovnosť. Víťazným družstvom v kategórii žiakov sa stali naši atléti, ktorí dosiahli 668 bodov.

 • Viac informácií nájdete tu

 
Zápis detí do školy

 

Naši malí predškoláci na zápise dokázali, že sú šikovní a takmer všetci schopní zasadnúť do školských lavíc prvej triedy a byť hrdým školákom. Srdečne im blahoželáme.

 

 

 
Otvorená hodina pre predškolákov

 

Dňa 23.3.2017 zavítali do 1.A triedy deti z materskej školy.

Privítali ich usilovní prváci a ukázali im, ako už vedia čítať, písať a počítať. Podelili sa s nimi o školské lavice, aby si predškoláci mohli vyskúšať pri plnení jednoduchých úloh, aký je to pocit byť v škole  a zúčastniť sa ozajstného vyučovania.

 

Dúfame, že sa deťom v škole páčilo a odniesli si zo školy najmä pozitívne pocity.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemne prežité chvíle. Už sa nevieme dočkať našich budúcich prvákov. Tešíme sa na Vás!          

 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kalinove oznamuje rodičom detí narodených v čase od 1.9.2010 do 31.8.2011, že zápis do 1.roč. ZŠ v Kalinove sa bude konať

v piatok
07.04.2017 od 13.00 hod. do 17.30 hod.
a v sobotu
08.04.2017 od 10.00 hod. do 12. 00 hod.

v budove
č.1 ZŠ v triede 2.A

Prosíme rodičov, aby prišli so svojím dieťaťom a priniesli jeho rodný list a
12,-€ za zošity a pracovné listy.
V odôvodnených prípadoch je možný zápis aj v inom termíne u pani učiteľky
Mgr. Anny Pivkovej.

 • Viac informácií o zápise nájdete tu

 
Víťazné Kalinovo


Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže žiakov ZŠ v streľbe zo vzduchovej pušky v školskom roku 2016/17, na ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy:


Celkové poradie:


Mladší žiaci - 2. miesto Matúš Melicherčík-797 bodov


4. miesto Milan Caban-784 bodov                
 1. miesto
2. miesto Sofia Slováková-829 bodov
 

Starší žiaci - 1. miesto Martina Marcineková-838 bodov


2. miesto Martin Tomiš-835 bodov                 
2. miesto
3. miesto Monika Kminiaková-815 bodov
 

Viac si prečítajte TU.

O ďalších súťažiach v streľbe sa dočítate na stránkach obce.
 

Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou


Kniha je najlepší spoločník, pretože na rozdiel od počítača, knihu si môžeš vziať do postele.“


Vo štvrtok
16. marca sa v dopoludňajších hodinách vybraní žiaci z prvého a druhého stupňa našej školy pri príležitosti Marca-mesiaca knihy presunuli do priestorov knižnice na besedu so spisovateľkou Martou Hlušíkovou. Je to autorka kníh pre deti, mládež a dospelých.

Napísala:

 • Čo baby nedokážu,

 • Vežovníček,

 • Môj dedko Rýchly šíp,

 • Neznášam, keď ma hladkajú po hlave, ...

Každoročne sa zapája do súťaže vydavateľstva PERFEKT.
Narodila sa v Trenčíne, študovala na FFUK v Bratislave slovenský jazyk a latinčinu, v súčasnosti žije v Rimavskej Sobote, kde pôsobí ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Z jej rozprávania o detstve sme sa dozvedeli, že veľa času strávila v knižnici, vyrastala na anglických spisovateľoch (Mark Twain) a možno aj vďaka tomu sa stala spisovateľkou.
Prezradila nám, na čom práve pracuje, ktoré jej knihy budú vydané v najbližšom čase. Odpovedala na otázky žiakov a rozdávala podpisy, potom nasledovalo spoločné fotografovanie. Bolo to príjemné dopoludnie. Po besede sme sa všetci presunuli do budovy novej školy a pokračovali vo vyučovaní.


Samuel Gucký, 6. A

 

Oznam pre rodičov žiakov deviateho ročníka

Dňa 05. apríla 2017 (streda) sa uskutoční  celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka Testovanie 9-2017.  Testovanie z matematiky prebieha od 8:00 do 9:25 a testovanie zo slovenského jazyka a literatúry prebieha od 9:45 do 11:10.

Žiaci deviateho ročníka musia byť v škole najneskôr o 7.40 hod. Po ukončení testovania odchádzajú domov. Povolené pomôcky pri  testovaní sú: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero. Žiaci nesmú mať počas testovania pri sebe mobilné telefóny! Bližšie informácie tu...

Deviatakom prajeme úspešné zvládnutie testovania.

 

 
Informatická súťaž iBobor 2016

V novembri 2016 prebiehala informatická súťaž  iBobor.

Zúčastnilo sa jej 62 981 súťažiacich z 921 škôl. Zapojili sa do nej aj žiaci z našej školy.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Jej snahou je iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

čítaj viac...

 
 

2 % z dane


Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a priatelia školy. Ďakujeme všetkým, ktorí doteraz podporovali prácu Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Kalinovo a ktorí sa tak rozhodli urobiť aj v tomto roku prostredníctvom 2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmov za rok 2016.
 


Za Vašu pomoc a podporu vopred veľmi pekne ďakujeme.

 

 

Vianočná akadémia 22. 12. 2016

Každoročne si v našej škole predvianočný čas spríjemníme vianočnou akadémiou. Tá dnešná odhalila umeleckú snaživosť našich žiakov v hovorenom slove, v hre na hudobných nástrojoch, ako i v scénkach, v prednese básní a vinšov, v speve a v tanci.

 

 V závere p. riaditeľ poprial všetkým prítomným šťastné a veselé vianočné sviatky.

 

 

Až rozhorí sa tisíc svieca anjel pieseň začne hrať,

to šťastné Vianoce v kruhu najdrahších

chceme našim žiakom priať.

Pracovníci ZŠ s MŠ Kalinovo

 

TECHNIKA – VEDECKÁ HRAČKA
Hraním spoznávame svet

V týždni vedy a techniky sa na našej škole od 07.11.2016 do 09.11.2016 uskutočnila interaktívna výstava vedeckých hračiek TECHNIKA – VEDECKÁ HRAČKA. Priblížila žiakom techniku a niektoré jej pojmy, fenomény prostredníctvom vedeckých hračiek vhodných na hranie, spojené s poznávaním a učením – čím bola splnená túžba malých aj veľkých poznávať a učiť sa hrou. Na výstave sa naši žiaci hrali podľa vlastnej chuti, vlastným tempom, ľubovoľne dlho so všetkými výstavnými exponátmi – hračkami, neškolskými fyzikálnymi experimentmi a hlavolamami, ktoré boli doplnené sprievodnými prehľadnými manuálmi. Najzaujímavejšie hračky boli: katapult, preklápačka, pružná špirála, periskop, xylofón, jojo, interaktívna hra z chémie ale aj rôzne logické hry.
„Vedecká hračka“ je odborné pomenovanie dobrej a kvalitnej hračky, ktorá jednoznačne demonštruje, približuje alebo využíva konkrétny prírodný alebo technický fenomén. Súčasťou výstavy boli zalaminované kópie historických školských obrazov na tému remeslá, nástroje a náradie. Výstavu pripravili členovia banskobystrického občianskeho združenia Vedecká hračka, pod autorským vedením predsedníčky Ing. Beaty Puobišovej. Výstava vznikla najmä vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

 

24. október - Medzinárodný deň školských knižníc

V pondelok 24. októbra sme sa už po siedmykrát zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy“. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy sme vyrábali záložky do kníh pre žiakov ZŠ s MŠ v Dechticiach. Projektu sa zúčastnili takmer všetci žiaci našej školy, ktorí si priniesli z domu rôzne materiály a naštudované techniky potrebné na zhotovenie záložiek.
 

Popri vystrihovaní, písaní a kreslení sme sa striedali v čítaní rôznych príbehov a rozprávok. Takto sme sa zapojili do aktivity Čítame spolu, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Započúvali sme sa do ľudových rozprávok, príbehov zo života detí a mládeže, všetko so zámerom zatraktívnenia čítania a rozvíjania čitateľskej gramotnosti v rámci Roka čitateľskej gramotnosti. Lavicami vo vyšších ročníkoch kolovali napr. balady K. J. Erbena, Život Adama od Petra Opata, Denník Anny Frankovej a rôzne iné tituly, niektoré zo školskej knižnice, iné prinesené žiakmi z ich domácich knižníc.
 

Denník Anny Frankovej sme si vybrali preto, že sme si dňa 21. októbra mali možnosť pozrieť jeho divadelné stvárnenie v podaní umeleckého súboru Divadla J. G. Tajovkého vo Zvolene.Dramatizácia Júlie Rázusovej tlmočí citlivý príbeh židovskej rodiny v kritických vojnových časoch. Osud dospievajúcej dievčiny zaujal každého z nás, všetci sme dúfali, že Anna vojnu prežije, a tak bude odmenená za pozitívny prístup k problémom, ktoré jej nevďačná doba postavila do cesty.

Žiaci 9. B triedy

 
Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016 - 30. júna 2016


Tak rýchlo prišiel koniec školského roka...

Dnes sme sa rozlúčili so školskými lavicami a zavreli sme školskú bránu na 2 mesiace. Slávnostne sme ukončili školský rok na školskom dvore za prítomnosti pána starostu obce, vedia školy, pedagógov, žiakov a rodičov.

Pani zástupkyňa vyhodnotila najlepších žiakov vo vedomostných a športových súťažiach, v žiackom portfóliu, v zbere papiera,... Pán riaditeľ udelil riaditeľské diplomy a pochvaly a vyhodnotil najlepšieho žiaka školy – Paľka Trnavského.

Rozlúčili sa s nami deviataci a už sme čoskoro s vysvedčením v ruke opúšťali areál školy. S akými pocitmi sme odchádzali? No, s tými najúžasnejšími – dnes je deň, keď máme celé prázdniny pred sebou!
 

Milí naši žiaci, prajeme vám krásne leto plné neopakovateľných zážitkov a pohody, dávajte si na seba pozor, aby sme sa zdraví a oddýchnutí stretli na začiatku školského roka 2016/2017!

J. Fáberová a pracovníci ZŠ s MŠ Kalinovo

 

Príroda okolo nás

Dňa 9.6. 2016 sa v Kokave nad Rimavicou konala enviromentálna súťaž Príroda okolo nás, ktorú už jedenásty rok organizujú pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina.

Trojčlenné družstvá si v tejto súťaži porovnajú vedomosti z problematiky odpadov, chránených území v okrese Poltár, v poznávaní drevín, bylín či živočíchov.

Naše družstvo v zložení:

 • Pavol Trnavský,

 • Kristína Bariaková,

 • Alžbeta Kováčová,

obsadilo v konkurencii siedmich tímov prvé miesto.

Už po tretíkrát vyhralo družstvo z našej školy putovný pohár, čo sa žiadnej inej škole v okresoch Poltár, Lučenec a Rimavská Sobota nepodarilo. Okrem spomínaného pohára dostali súťažiaci aj veľa iných vecných darčekov a diplomy.

Týmto sa chcem poďakovať všetkým trom žiakom za prípravu a úspešnú reprezentáciu našej školy.

Zoltán Filipiak

 

 

Škola v prírode v Osrblí

2. - 6. mája 2016 sa 36 žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s MŠ Kalinovo, pani učiteľky E. Tomišová, A. Pivková a zdravotníčka J. Filipiaková zúčastnili pobytu v Škole v prírode v Osrblí.

V peknom prostredí zrekonštruovaného Hotela Zerrenpach bola výchovná činnosť žiakov zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetické cítenie a vzdelávanie zamerané najmä na trvale využiteľnú energiu, čistú vodu, výchovu k zdravému pobytu v prírode, pričom si žiaci upevňovali svoje fyzické a psychické zdravie. Formou turistických vychádzok sa oboznámili nielen s faunou a flórou, ale i s rôznorodou architektúrou tohto kraja.

Popoludňajšia činnosť žiakov bola po prvýkrát realizovaná formou animačného programu s názvom „Zem 2.0.5.7“ , ktorý zabezpečili dve animátorky Outdoor – Institute. Jeho cieľom bolo zážitkovou formou ukázať deťom, aký dopad na našu planétu má ľudstvo a čo treba zmeniť, aby Zem do roku 2057 nezanikla.

V programe sa striedali ekologické a environmentálne témy, dobrodružstvo, šport, tajomstvo, jednotlivé aktivity boli zamerané na rozvoj kreativity, spolupráce a komunikácie, odvahy, vytrvalosti ale i poriadkumilovnosti.

E. Tomišová

 

NOVOHRADSKÉ  BÁJE

Báj je epický literárny žáner, vysvetľuje príčiny vzniku sveta, prírodných úkazov, javov a predmetov. Báje majú ľudový pôvod, ich história siaha do dávnych dôb.                                                                   Znaky spomínaného žánru si osvojili žiaci 6. ročníka na hodinách literárnej výchovy, zaujali ich prečítané grécke i slovenské báje.  Inšpirovaní  prírodnými krásami svojej obce, ku ktorým patria početné minerálne pramene, vrch Háj, rieka Ipeľ, využili svoju fantáziu a vytvorili príbehy, v ktorých vysvetľujú, ako mohli vzniknúť ich obľúbené miesta v našom regióne.

                                                                                                                  Mgr. Judita Karáseková

 

Korunkovka strakatá


11. marca sme so žiakmi piateho ročníka absolvovali prírodovednú vychádzku. Naším cieľom bolo prezrieť si Chránený areál Hrabovo, na ktorom rastie kriticky ohrozená rastlina korunkovka strakatá (Fritillariameleagris). Tento fialový jarný kvietok, ktorý kalinovčania volajú KUKUČKA, je aj súčasťou erbu našej obce. Žiaci sa okrem pobytu na čerstvom vzduchu dozvedeli aj zaujímavé informácie o tejto lokalite a o spôsobe ochrany korunkovky strakatej.


Niečo o "kukučke":
Rastie na slatinách, močaristých a často zaplavovaných lúkach s vysokou hladinou spodnej vody, v údoliach riek, pozdĺž priekop so stojacou vodou, v okolí melioračných kanálov, zriedka aj v lužných (brestovo-dubových) lesoch, obľubuje mokré a na živiny bohaté pôdy.
Zriedkavý druh, na niektorých stanovištiach sa však vyskytuje vo veľkom počte, v SR sa vyskytuje vzácne na viacerých lokalitách, predovšetkým vo Východoslovenskej rovine (Vojany, Sobrance, Drahňov, Veľké a Malé Raškovce) a v okolí Vihorlatu (Jovsa, Zatín), ďalšie lokality sa nachádzajú na strednom Slovensku v povodiach riek Ipeľ a Slatina.


Zaujímavosť: veľmi citlivo reaguje na odvodňovanie a hnojenie stanovíšť, preto je už na mnohých pôvodných stanovištiach vyhynutá, avšak dokáže sa usídliť aj na miestach, kde sa pôvodne nevyskytovala; je z nej vyšľachtených viacero odrôd; všetky časti rastliny sú jedovaté; po odkvitnutí rýchlo vädne.

Ing. Zoltán Filipiak
 

 

Deň narcisov


je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 20. krát.

Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla 2016 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

 

Aj naša škola sa tradične zapojila do tejto zbierky a naše dobrovoľníčky: Janka Mičodová, Lukrécia Kurišová, Alexandra a Daniela Šustekové – žiačky 9. A triedy „sfarbili“ ulice našej dediny na žlto a vyzbierali 255,02 €.

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné - ĎAKUJEME.

PaedDr. Jarmila Jackuliaková
 

 

V apríli 2016  prebehol zápis do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017

Zápis žiakov do 1.ročníka sa uskutočnil v piatok 8.4.2016 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod. a  v sobotu 9.4.2016od 10.00-12.00 hod..

Za zápis bola zodpovedná p. u. Mgr. E. Tomišová. Zúčastnili sa ho p. učiteľky 1.stupňa , materskej školy  a pracovníčky Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári.

Zápis prebehol v príjemnej atmosfére v peknom prostredí 1.A triedy a prišlo naň 16 detí. Budúci prváci preukázali svoje vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí. Na záver každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo zápisu, dostalo zápisný diplom a  malý darček, ktorý pripravili žiaci v školskom klube detí.

J.Fáberová. 

 

MAREC – MESIAC KNIHY

Stretnutie so spisovateľom

Dňa 21.3.2016 sme sa zúčastnili besedy, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Obecnej a školskej knižnice v Kalinove. Bola to beseda so spisovateľom Ing. Pavlom Hlodákom. Pán Hlodák nám najprv porozprával o sebe, svojom štúdiu, práci, ...

Dozvedeli sme sa napríklad to, že vyštudoval vysokú školu s chemickým zameraním, no vo svojom voľnom čase sa venuje písaniu kníh. Jeho knihy je možné zaradiť do žánru literatúra faktu. Popri písaní pracuje vo firme Kermat, v ktorej má svoje malé vydavateľstvo, kde publikuje jeden alebo dva tituly ročne.

Keďže mnohí ľudia, ktorí v minulosti pracovali v sklárstve, nemali odborné vedomosti z tejto oblasti,robil pre nich odborné prednášky. Práve preto bolo témou jeho prvých dvoch kníh práve sklárstvo a sklársky priemysel. Ďalšie knihy napísal o Muránskom hrade a jeho vlastníkoch – Muránsky hrad a jeho páni, Šľachtický rod Séčiovcov. Najviac ma zaujala kniha o Kalinove a Hrabove – Kalinovo a Hrabovo v premenách času. Spisovateľ sa síce nenarodil v Kalinove, ale vie o ňom viac ako niektorí rodáci.

Pri vyhľadávaní materiálov a informácií do svojich kníh spolupracoval s archivármi a prekladateľmi, keďže niektoré materiály boli písané v latinčine a maďarčine. Spolupracoval tiež s pánom Júliusom Križánim z Kalinova, ktorý je autorom fotografií uverejnených v knihách Krása slovenského skla, Zrod a vývoj slovenského skla.

Adam Haráni, 8. B

 

Testovanie 9-2016

Dňa 06. apríla 2016 (streda) sa uskutoční  celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka Testovanie 9-2016.Testovanie z matematiky prebieha od 8.00 do 9.20 – (čistý čas riešenia je 60 min.) a testovanie zo slovenského jazyka a literatúry prebieha od 9.40 do 11.00 (čistý čas riešenia je 60 min.)

Žiaci deviateho ročníka musia byť v škole najneskôr o 7.40 hod. Po ukončení testovania odchádzajú domov. Povolené pomôcky pri  testovaní sú: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero. Žiaci nesmú mať počas testovania pri sebe mobilné telefóny!

Bližšie informácie tu.....

Deviatakom prajeme úspešné zvládnutie testovania.

 

 

2 % z dane


Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a priatelia školy. Ďakujeme všetkým, ktorí doteraz podporovali prácu Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Kalinovo a ktorí sa tak rozhodli urobiť aj v tomto roku prostredníctvom 2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmov za rok 2015.
 


Za Vašu pomoc a podporu vopred veľmi pekne ďakujeme.

 

 
 

Fašiangový karneval  – 29.január 2016

 

Po polročnej práci v škole sme si oddýchli od školských povinností. Školská chodba sa zmenila na usmievavé deti prezlečené za zvieratká, princezné, pirátov, vojakov, hodiny, duchov,... začal sa fašiangový karneval. Hlavný program nám robil tanečnou hudbou pán M. Hazucha. Mamičky a určené pani učiteľky mali ťažkú úlohu - vyhodnotiť najkrajšie masky. Nakoniec vybrali najkrajších 28 masiek a odmenili ich cenami. Ostatné masky boli ohodnotené v triedach. Tohoročný fašiangový karneval bol veľmi veselý a plný zábavy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili za skvelú atmosféru a celý priebeh karnevalu.


Link na video z karnevalu:
https://www.youtube.com/watch?v=Q-CEapOkeGQ
 

Prepojenie na fotky z karnevalu:
http://1drv.ms/1NHWJui

 

Foto v galérii

J.Fáberová
 

 
Vianočná akadémia na našej škole:

V utorok 22.12.2015 sme sa rozlúčili so školou akadémiou, v ktorej sme si vytvorili vianočnú atmosféru. To, že sa už veľmi tešíme na Vianoce,  bolo vidno na našich tvárach a na sviatočnej nálade.

 

Začali vianočné prázdniny.

Všetkým žiakom a ľuďom dobrej vôle želáme šťastné, pokojné sviatky, veľa krásnych chvíľ v kruhu svojej rodiny.

 

V škole sa stretneme 11. januára 2016.

J.Fáberová

 

 

Majstrovstvá okresu v streľbe - 30.11.2015 v Poltári

Ďalší výrazný úspech zaznamenali strelci a strelkyne ZŠ s MŠ Kalinovo. Dňa 30.11.2015 sa zúčastnili Majstrovstiev okresu v streľbe zo vzduchových zbraní v Poltári.

 

viac tu.....

Nové foto s ŠKD

 
Exkurzia za Štúrom a po stopách Titanicu

Jesenná exkurzia potešila väčšinu žiakov druhého stupňa našej školy. Cestovali sme za múdrosťou až do Bratislavy a do neďalekej Modry. Pre niekoho bola cesta zdĺhavá, pre ostatných nie. Niekto rozmýšľal, čo bude na výstave, druhý počúval hudbu a tretí sa rozprával so spolusediacim. Naša prvá zastávka bola v Modre, kde sme sa dozvedeli prostredníctvom výstavy „Štúrovské ženy“ viac o súkromnom živote známeho národného dejateľa Ľudovíta Štúra. Nasledovala prehliadka medzinárodnej výstavy „TITANIC“ v Bratislave. Spolu so vstupenkou sme dostali aj cestovný lístok, na ktorom bolo napísané meno reálneho pasažiera Titanicu. Vo vitrínach sa nachádzali rôzne exponáty z lode, tie boli „vylovené“ z hĺbky viac ako 4 000 metrov pod hladinou Atlantického oceána. Prechádzali sme chodbou, ktorou sa cestujúci prvej triedy dostávali do svojich kajút. Dotýkali sme sa skutočného morského ľadovca. Celú výstavu sprevádzala príjemná atmosféra pocitu na lodi. V závere nastal okamih pravdy. Všetci sme s napätím hľadali „svoje“ mená na veľkých tabuliach medzi nezvestnými i medzi ľuďmi, ktorí mali šťastie a prežili. Titanicom cestoval aj muž slovenského pôvodu žijúci vo Francúzsku. Volal sa Michel Navrátil, bol bohužiaľ nezvestný. Po výstave sme mali krátke voľno a už sme cestovali domov. Deň ubehol rýchlo, ale zážitky nám ostanú po celý život. Získali sme zaujímavé informácie o Štúrovi, Titanicu aj o priebehu potopenia jednej z najznámejších lodí vybudovaných človekom.

Pavol Trnavský, 8. B

Výroba záložiek

Každoročne sa ako škola zapájame do projektu „Záložka do knihy spája školy“. Dňa 26.10. 2015, keď sme si pripomínali „Medzinárodný deň školských knižníc“, žiaci našej školy vyrábali záložky pre partnerskú školu. Sú spolužiaci, ktorí knihy nemajú radi. Niektorí ich zase čítajú často, ale sú aj takí, ktorí bez knihy nezaspia. Niekoľko dní dopredu sme si pripravili návrhy na výrobu záložiek. Niekto čerpal námety z internetu, niekto z kníh a niekto zase z vlastnej fantázie. V pondelok sme sa na hodine literatúry presunuli s pani učiteľkou do školskej knižnice neďaleko našej školy. Posadali sme si okolo veľkého stola a pustili sme sa do práce. Na našom stole nechýbali nožnice, lepidlá, výkresy ale aj iné pomôcky. Žiaci si na záložkách dali záležať a pohrali sa aj s najmenšími detailmi. Maľovalo a lepilo sa o dušu. Na prázdne miesta sa písali zaujímavé citáty o knihách. Záložky sme dozdobili drobnosťami a odovzdali pani učiteľke. Kto mal záujem, mohol si prečítať úryvok z kníh ktoré čakajú v plných regáloch na svojho čitateľa. Na konci hodiny sme si práce vyhodnotili. Tie najlepšie boli odmenené jednotkami v žiackych knižkách.

 

Dúfame, že svojimi výtvormi potešíme vášnivých čitateľov. Možno niektorých  privedieme k tomu, aby siahli po knihe a začali čítať.

 

 Pavol Trnavský, 8. B

 ZŠ s MŠ Kalinovo

 

Medzinárodný deň školských knižníc

V pondelok 26. októbra sme si pripomenuli „Medzinárodný deň školských knižníc“ aktivitou Záložka do knihy spája školy a v stredu 28. októbra  zase 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Pracovali sme s knihami, vypracúvali zaujímavé úlohy súvisiace s touto významnou osobnosťou našich slovenských dejín as jeho spolupracovníkmi. V novej knižnici sa nám páči. Posúďte sami.

Žiaci 8. B

 

Oznam pre rodičov žiakov piateho ročníka

 

Dňa 25. novembra 2015 (streda) sa
uskutoční celoslovenské testovanie žiakov
piateho ročníka Testovanie 5-2015 okrem
žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Testovanie z matematiky prebieha od 8.00 do 9.40 a testovanie zo slovenského jazyka a literatúry prebieha od 10.00 do 11.40 hod..

Žiaci piateho ročníka musia byť v škole najneskôr o 7.40 hod. Po ukončení testovania odchádzajú domov. Pri testovaní nie sú povolené: kalkulačky, rysovacie pomôcky, výpisky, učebnice, študijné materiály. Odpoveďové hárky vypisujú modrým perom (nie plniacim perom).

Žiaci nesmú mať počas testovania pri sebe mobilné telefóny!

Bližšie informácie nájdete, Tu...

alebo na : http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 

Piatakom prajeme úspešné zvládnutie testovania.

 

Oznam

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kalinove pozýva žiakov, rodičov a priateľov materskej a základnej školy na slávnostné otvorenie školské roka 2015/2016.

Slávnostné otvorenie v materskej škole sa bude konať 2. septembra 2015 (v stredu) o 08.00 hod. v priestoroch materskej školy. Na slávnostné otvorenie je potrebné doniesť lekárske potvrdenie.

Slávnostné otvorenie v základnej škole sa uskutoční 2. septembra 2015 o 08.00 hod. budovou č. 1 ZŠ.

 

Riaditeľské ocenenia v školskom roku 2014/2015

Na slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 prijali pozvanie starosta obce p.  Ján Šárkan  a školský inšpektor  p. Mgr. Zoltán Leicher.  Pred vzácnymi hosťami , pedagogickým zborom a žiakmi školy odovzdal riaditeľ školy diplomy a ocenenia úspešným žiakom za študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v predmetových  a športových súťažiach aj  za školskú súťaž žiacke portfólio. Najúspešnejším žiakom sa stal Paľko Trnavský, ktorý si prevzal z rúk p. riaditeľa  hodnotnú cenu.

 

12. ročník súťaže Fullova ruža 2015

 

12. ročník súťaže Fullova ruža 2015 s témou "Zariadim si detskú izbu po svojom" sa skončil.

Do súťaže sa zapojilo 31 škôl z celého Slovenska a účastníci poslali spolu 637 počítačových grafík. Z našej školy poslali do súťaže práce žiaci 1. - 6. ročníka.

 

Ceny udeľovala odborná (učiteľská) porota aj žiacka porota.
 

Odborná porota udelila bronzovú ružu aj našej žiačke 3.A triedy Barborke Šufliarskej. Čestné uznanie získala Ema Obročníková z 3.A triedy.

 

Srdečne gratulujeme.

 

Výsledkové listiny ako aj všetky víťazné práce nájdete na www.fullovaruza.sk v sekcii VYHODNOTENIE.


Tu si môžete pozrieť víťazné práce...           

 

 

Majstrovstvá okresu Poltár v atletike – 27.mája 2015

 

V stredu 27. mája sa na štadióne v areáli Základnej školy s MŠ Kalinovo  konali majstrovstvá okresu v atletike žiakov a žiačok. Zdatnosť v atletických disciplínach si zmeralo 5 družstiev chlapcov a 5 družstiev dievčat. Atléti z Kalinova zvíťazili v oboch kategóriách a postupujú na majstrovstvá kraja.

Pozrite si výsledky, ktoré jednotliví športovci dosiahli:

 

 

 

Majstrovstvá Slovenska Sv. Peter, apríl 2015

     

 

Pred MS, ktoré sa konali 11. apríla vo Svätom Petri sme dúfali v pokračovaní medailovej zbierky z predchádzajúcich MS. Udalosti tesne pred odchodom do Svätého Petra nám však nepriali. J. Gombalová sa nemohla zúčastniť pre chorobu, Matej Púpala nechodil na záverečnú prípravu a na MS sme ho prehovorili až na poslednú chvíľu. Aby to nebolo málo, S. Oravec, náhradník za Gombalovú večer pred súťažou spadol na bicykli a lýtko mu zošívali stehmi. Napriek všetkým týmto problémom sme verili, že v tejto smole bude aj trochu šťastia a my vystrieľame nejaký výborný výkon, ktorým siahneme na medailu. Nestalo sa. Hoci naše dosiahnuté výsledky na MO a MK by nám zaručovali bronzovú medailu, vo Svätom Petri sme sklamali a skončili na poslednom ôsmom mieste.

Výsledky:                       Slavomír Kušpál-273 bodov, 18.miesto
                                     Samuel Oravec -251 bodov, 23 miesto                 800 bodov-8.miesto
                                     Matej Púpala -276 bodov, 16 miesto

PaedDr. R.Gálik

Veľká cena mesta Žiar nad Hronom 2015

Strelci Kalinova s jednou medailou.

 

     

V piatok 13.marca 2015  sa uskutočnila strelecká súťaž Veľká cena mesta Žiar nad Hronom. Pravidelne sa jej zúčastňujú aj žiaci našej školy, ale šancu v nej dostávajú tí najmladší členovia streleckého krúžku. Pre mnohých z nich je to prvá strelecká súťaž, na ktorú sa dopredu veľmi tešia. Zo starších žiakov sa jej zúčastnil len ôsmak Slavomír Kušpál, ktorý obsadil druhé miesto.
Dobré výkony dosiahli šiestačky Viktória Kollárává, Martina Marcineková a Martin Tomiš, nesklamala ani piatačka Monika Kminiaková.
Družstvo v zložení Kušpál, Kollárová, Marcineková obsadilo štvrté miesto.
Veríme, že pre našich mladých strelcov bude táto súťaž odrazovým mostíkom k ďalším výborným výkonom a napodobnia tak svojich úspešných starších spolužiakov.

Výsledky:                            Slavomír Kušpál- 284 bodov 2.miesto
                                           Viktória Kollárová- 261 bodov, 4. miesto
                                           Martina Marcineková- 251 bodov, 7. miesto
                                           Monika Kminiaková- 242 bodov, 9. miesto
                                           Martin Tomiš- 235 bodov, 13. Miesto

 

PaedDr. R. Gálik

 

Hlasujte za naše 2 videá

The School dance súťažné videá - Pozrite si a ak sa Vám páčia, hlasujte za naše 2 videá
Kategória: MOVIE DANCE Úroveň: AM

http://www.schooldance.sk/videa/v-tieni.html

 

http://www.schooldance.sk/videa/sen-3.html

 

 

Deň Zeme 2015 v našej škole

 

Aj tohto roku sme si pripomenuli 22. marec viacerými aktivitami v našej škole. Žiaci 3.A a 4.A triedy boli v Novohradskej galérii, žiaci ôsmeho ročníka vyhotovili vlajku z odpadového materiálu na tému ochrany prírody. Hlavnou aktivitou bola akcia: „Vyčisti kúsok Zeme!“ Tejto akcie sa zúčastnili žiaci siedmeho ročníka, ktorí si vybrali okolie hrabovskej šťavice. Žiakom sa podarilo naplniť osem vriec rôznymi odpadkami, ale najmä plastovými fľašami. Aj týmto malým príspevkom chceme vyzvať všetkých návštevníkov našich minerálnych prameňov, aby odpadky nevyhadzovali v prírode pri zdroji pitnej vody. Odpadky patria do koša!
 

Ďakujeme, žiaci ZŠ s MŠ Kalinovo
Dňa 24.4.2015 (piatok) sme my, žiaci siedmeho ročníka, spojili svoje sily, aby sme pomohli prostrediu, v ktorom žijeme. Táto akcia sa konala pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.). Naším cieľom bolo vyčistiť hrabovskú šťavicu a jej okolie. Akcia prebehla úspešne a ku koncu sme sa všetci mohli tešiť z toho, že sme pomohli prírode.

Zina Karáseková, 7.A

 

Deň učiteľov - obecná oslava 26. marca 2015

 

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí." (J. A. Komenský)
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.
Vo štvrtok 26. marca 2015 popoludní sa konala obecná oslava Dňa učiteľov v školskej jedálni v Kalinove. Za všetkých žiakov ZŠ s MŠ Kalinovo sa poďakovali učiteľom svojím príhovorom D.Géč a L.Boráková. Hrou na husliach pozdravila prítomné zhromaždenie M. Marcineková, prózou T. Zaťko a piesňou žiaci 5.A triedy. Po slávnostnom príhovore p. Rakytkovej odovzdal ocenenie pani učiteľke Mgr. Marianne Petrócziovej pán riaditeľ základnej školy Mgr. Vladimír Melo.

J. Fáberová

 

Hviezdoslavov Kubín 2015
(školské kolo)

Poézia


1. kategória:
1. miesto: Matúš Dováľ
2. miesto: Lukáš Filipiak
3. miesto: Nina Mihovičová

2. kategória:
1. miesto: Tamara Oravcová
2. miesto: Sofia Slováková
3. miesto: Zuzana Pachotová

3. kategória:
1. miesto: Dominik Géč
2. miesto: Patrik Bednár
3. miesto: Jana Mičodová

 

Próza


1. kategória:
1. miesto: Timotej Zaťko
2. miesto: Emma Vantrubová

2. kategória:
1. miesto: Stela Paučová
2. miesto: Monika Kminiaková
3. miesto: Milina Lacová
                Lea Hazuchová

3. kategória:
1. miesto: Pavol Trnavský
2. miesto: Simonka Popová
3. miesto: Lenka Ponická
               Laura Boráková

 

2 % z dane


Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a priatelia školy. Ďakujeme všetkým, ktorí doteraz podporovali prácu Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Kalinovo a ktorí sa tak rozhodli urobiť aj v tomto roku prostredníctvom 2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmov za rok 2014.
 


Za Vašu pomoc a podporu vopred veľmi pekne ďakujeme.

 

 

Oznam pre rodičov žiakov deviateho ročníka

 

Dňa 15. apríla 2015 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka Testovanie 9-2015.Testovanie z matematiky prebieha od 8:00 do 9:20 hod. a testovanie zo slovenského jazyka a literatúry prebieha od 9:40 do 11:00 hod..

 

Žiaci deviateho ročníka musia byť v škole najneskôr o 7:40 hod. Po ukončení testovania odchádzajú domov.

Povolené pomôcky pri  testovaní sú: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Žiaci nesmú mať počas testovania pri sebe mobilné telefóny!

 

Bližšie informácie nájdete tu...

 

Deviatakom prajeme úspešné zvládnutie testovania.

 

 

Majstrovstvá kraja v streľbe (13. február 2015 BREZNO)

 

V Brezne sme porazili všetkých našich súperov a po siedmykrát za sebou si vybojovali účasť na majstrovstvách Slovenska.

 

KALINOVO postupuje na majstrovstvá SLOVENSKA.

 

čítaj viac...

 
Výborné výkony žiakov ZŠ s MŠ Kalinovo v streľbe
Strelci a strelkyne našej školy sa zúčastnili na niekoľkých súťažiach v streľbe, kde opäť potvrdili dominantné postavenie...

čítaj viac...

 

Fašiangový karneval

 

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných karnevalov. A taký fašiangový karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Uskutočnil sa 30. februára 2015 (piatok). Našu školu navštívilo niekoľko postavičiek z rozprávok, lampa, hodiny, motýle,…a ďalšie nápadité masky. Žiaci sa predviedli vo svojich maskách a počas toho ich sledovala svojím bystrým okom naša porota. Tvorili ju rodičia žiakov a p.u. Kamenská. Nemali veru vôbec ľahkú úlohu pri určení poradia. Ich rozhodovanie bolo náročné a po dlhom uvažovaní vybrali 15 najkrajších masiek, ktoré boli ocenené rôznymi cenami. Samozrejme, džúsik a balón si odniesli všetky masky, pretože sa porote páčili. Po karnevale nasledovala diskotéka pre mladších i starších žiakov, na ktorej si mohli zatancovať a vyblázniť sa. Počas celého karnevalu zabezpečoval hudbu a sprievodné slovo p. Hazucha.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli ku kvalitnému priebehu karnevalu a tak opäť vyčarili radosť na detských tvárach.

 

 

ZÁPIS  DO 1. ROČNÍKA

V januári prebehol zápis do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016


Zápis žiakov do 1.ročníka sa uskutočnil v piatok 16.01.2015 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu 17.01.2015 od 9.00-12.00 hod..
 

čítaj viac...

 
VIANOČNÁ AKADÉMIA - 19.12. 2014


Neúprosne no spravodlivo plynúci čas nás znova posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka. Áno, opäť sa blížia VIANOCE – čas radosti, veselosti, vzájomného porozumenia.
Malé Vianoce sme už spoločne oslávili v škole. V posledný deň pred vianočnými prázdninami sa konala na chodbe našej školy VIANOČNÁ AKADÉMIA. Tradičný vianočný program našich žiakov nás prinútil zastaviť sa aspoň na chvíľu a spojiť naše srdcia tak, aby sme precítili našu blízkosť. Každá trieda, ktorá si pripravila program a tiež žiaci, ktorí navštevujú ľudovú školu umenia, naladili struny tak, že sa rozozvučali tóny zjemňujúce naše vzájomné vzťahy. Naša škola dýchala vianočnou atmosférou. Pozrite si fotky z
VIANOČNEJ AKADÉMIE: TU
 

Všetkým rodičom a žiakom želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, šťastie, spokojnosť, lásku, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života, veľa životnej sily a potešenia z ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Krásne Vianoce a šťastlivý nový rok!

J. Fáberová

 

MIKULÁŠ 2014

Kedy už konečne príde ? Táto otázka s pribúdajúcimi minútami znela z úst každého dieťaťa našej školy. 5.12. 2014 po veľkej prestávke  sa konečne dočkali.

Mikuláš medzi žiakov zavítal aj so svojimi nerozlučnými spoločníkmi, anjelom a čertom. Ďalšie chvíle patrili kultúrnemu programu v triedach prvého stupňa, ktorý si žiaci jednotlivých tried  pripravili.  Hudbou, spevom i tancom navodili tú správnu mikulášsku atmosféru.
      

Mikulášske radovánky si nenechali ujsť ani žiaci druhého stupňa a spoločne  privítali Mikuláša na školskej chodbe. Pri sledovaní  programu sa spolu s ostatnými ponorili do slávnostnej atmosféry, ktorá ovládla priestory  celej školy.

A aké by to boli mikulášske radovánky bez sladkostí? Dobrosrdečný deduško mal samozrejme plný kôš sladkých dobrôt aj tentoraz a spoločne s anjelom i čertom nimi ochotne obdaroval každé dieťa.

J. Fáberová

 

28.11.2014 - Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchových zbraní v Poltári

Ďalší výrazný úspech zaznamenali strelci a strelkyne ZŠ s MŠ Kalinovo. Dňa 28.11.2014 sa zúčastnili Majstrovstiev okresu v streľbe zo vzduchových zbraní v Poltári.
       V súťaži starších žiakov obsadilo družstvo Kalinovo “A“ suverénne prvé miesto, na druhom mieste skončilo Kalinovo „B“.
Mladší žiaci skončili na druhom mieste.
       V súťaži jednotlivcov naši starší žiaci a mladšie žiačky obsadili prvé tri miesta, staršie žiačky sa umiestnili na druhom a treťom mieste.
Čítajte viac na stránke
KALINOVO

 
Informatická súťaž iBobor 2014

V novembri 2014 prebiehala informatická súťaž  iBobor. Zapojilo sa do nej 56 žiakov z našej školy.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Jej snahou je iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Zúčastnilo sa jej 60 654 súťažiacich z 975 škôl.

čítaj viac...

 
Jesenné dni športu 2014 – Futbalový turnaj prípraviek v Lučenci

V nedeľu 9. novembra 2014 sa konal v Lučenci halový futbalový turnaj prípraviek, na ktorom sa zúčastnili aj naši mladí futbalisti. Počas turnaja si zmerali sily s mužstvami zo ŠK Novohrad, Rimavskej Soboty, Fiľakova a Revúcej.

čítaj viac... 

 

JESENNÉ DNI ŠPORTU 2014 – FLORBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV 

V stredu 5. novembra 2014 sa konal turnaj žiakov 2. až 5. ročníka vo florbale. Turnaja sa zúčastnili tri päťpočetné tímy zložené z jedného brankára a štyroch hráčov a v troch dvadsaťminútových zápasoch si zmerali sily.

čítaj viac... 

 

Vyhodnotenie projektu Záložka do knihy spája školy v školskom roku 2014/2015

Opakovane sa zapájame so žiakmi do uvedeného projektu. Spájame ho s aktivitami pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

čítaj viac... 

 

Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene (pondelok 20. október 2014)

Postrehy žiakov

 20. októbra 2014 sme boli na školskom výlete, opýtali sme sa žiakov na ich postrehy ...

   

čítaj viac... 

 

Zbierame vrchnáčiky z PET fliaš

Prosím, podporte túto aktivitu prinesením PET vrchnáčikov do školy. Ďakujeme

http://pomozte-sabinke.weebly.com/

 

Exkurzia do Vydrova 2014

6. októbra v pondelok sme my tretiaci, štvrtáci a piataci prežili jedno prekrásne dopoludnie v prostredí lesného skanzenu Vydrovo pri Čiernom Balogu.

Akurátne sme vystúpili z autobusu a vošli sme do areálu Čiernohorskej železničky. Kým sme si kupovali suveníry, prišiel náš vláčik. Nastúpili sme a vyrazili. Cesta trvala približne desať minút. Vyšli sme von, a vtom ma zatriaslo. Vonku bola neskutočná zima. Mala som síce huňatú bundu a bola som dobre oblečená, ale aj cez hrubú vrstvu oblečenia mi bola zima. Pozreli sme si mapu a mohlo sa vyraziť. Cesta bola dosť klzká. Raz som sa pošmykla až tak, že som spadla z chodníka. Došli sme k mostíku, pod ktorým bola drevená rizňa. Po tej sa spúšťalo drevo do potoka. Drevo sa šmýkalo dolu veľkou rýchlosťou, a tak chlapi varovali návštevníkov a kričali ,,Varúj!“ Predstavovala som si, že sedím na jednom dreve a upaľujem dole ako pyšná princezná. Celá exkurzia bola zaujímavá a dozvedela som sa mnoho nových poznatkov.

Stela Paučová V. A

Bolo tam super!!!
Na začiatku to vyzeralo veľmi ľahko.
Videli sme vodopád, v ktorom bol lesklý kameň pirit. Boli tam sošky vyrezávané z dreva a tiež zvieratá, bolo to pekné.
Ale aj detský naučný chodník. Na konci tohto chodníka bol vlak a tam sa dalo sedieť.
Videli sme aj lesnú šúchačku, na ktorej sa spúšťalo drevo.
V ohrade boli diviaky. Medveď na strome bol veľmi pekný.

Odporúčam vám tam ísť.

Veronika Šufliarska V.A

 
Projekt UNICEF – Škola v krabici 2014

Naša škola sa zapojila do projektu UNICEF – Škola v krabici.

čítaj viac... 

 
Športové úspechy

Majstrovstvá Slovenska - dve medaily pre Kalinovo.

Kalinovčanky na majstrovstvá kraja.

Po vlaňajšej bohatej žatve troch medailí nesklamali strelci ZŠ s MŠ Kalinovo ani tento rok.

čítaj viac... 

Vo štvrtok 14.marca sa žiačky našej školy ako víťazky majstrovstiev poltárskeho okresu v basketbale žiačok zúčastnili Majstrovstiev regiónu vo Fiľakove.

čítaj viac... 

 

RIADITEĽSKÉ  OCENENIA

v školskom roku 2013/2014

Na slávnostnom ukončení školského roka 2013/14 udelil pán riaditeľ školy riaditeľské ocenenia. Ocenení žiaci získali diplom za študijné výsledky a za úspešnú reprezentáciu školy v predmetových súťažiach, diplom za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach a diplom za školskú súťaž žiacke portfólio.

Viac informácií tu.....

 

MDD 2014

 

Najkrajší darček k MDD pripravilo vedenie školy spolu s rodičovským združením, keď dostali nápad osláviť deň detí netradične – sokoliarskou prehliadkou. Sokoliarom Kanátovcom sa podarilo zaujať deti dravcami a pán Jaroslav Kanát im rozprával rôzne zaujímavosti o prírode, ako žijú dravé vtáky.

 

Keď konečne prišli na rad samotné dravce, nehýbali sa nielen deti, ale ani pani učiteľky. Ponad hlavy im totiž prelietavali výr skalný, orol morský, orol bielohlavý, plamienka driemavá, … také niečo sa predsa nezažíva každý deň. Školáci, aj pani učiteľky si mohli vyskúšať, aké to je, keď im sedí na rukavici naozajstný živý vták.
V závere dňa p. Jozef Jucha poprevážal deti po Kalinove na voze s konským záprahom.

 

Turnaj prípraviek – Poltár 1. 6. 2014

V nedeľu, presne na deň detí sa konal turnaj prípraviek na futbalovom ihrisku v Poltári. Na turnaji bojovali naši chlapci s chlapcami z Poltára, Veľkého Krtíša, Hnúšte a ŠK Novohradu.

Viac informácií tu.....

 
MO okresu Poltár v atletike

MO okresu Poltár sa konali ak každý rok v Kalinove. Súťažilo 7 družstiev žiakov a 5 družstiev dievčat.

 

Deň Zeme

Bocian

 

25.4.2014 prišli zo Správy CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote porozprávať našim žiakom o bocianoch a chránených územiach v našom okolí. Žiaci 4., 5. a 6. ročníka lepšie spoznali bociana bieleho, čím sa živí, čo ho ohrozuje, … a získali mnohé zaujímavé informácie, ktoré využili i v pri pripravených aktivitách a hrách. Prednášky a aktivity prebehli v rámci Dňa Zeme.

 

 

 

Žiaci našej ZŠ na besede so spisovateľkou Martou Hlušíkovou

Na besede v Novohradskej knižnici v Lučenci sme sa o Marte Hlušíkovej dozvedeli veľa zaujímavých informácií. Bola to fajn akcia.

Zaujalo nás rozprávanie o jej detstve. Vraj sa od útleho detstva túžila stať novinárkou alebo spisovateľkou. Vyštudovala predmety slovenský a latinský jazyk na FFUK v Bratislave. Pôsobí na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote.

V súčasnosti má rozpísaných niekoľko kníh. Je aj prekladateľkou, píše glosy pre rádio Regina, svoje poviedky posiela do rôznych súťaží.

Zaujala nás postava babky hlavnej hrdinky Petry Ľaliovej z knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave. Pri jej stvárnení sa spisovateľka inšpirovala aj sama sebou a situáciami z vlastného života.

Z  najnovších kníh spomenieme napríklad Môj dedko Rýchly šíp a Bláznivé rozprávky.

K záľubám Marty Hlušíkovej  patria čítanie kníh, ich písanie a vnúčatá.

Tejto besedy sme sa zúčastnili v rámci Týždňa školských knižníc v stredu 2. apríla 2014.

                                                                                  

Fotky z besedy s Martou Hlušíkovou. Foto 1, Foto 2

    

                                                                                                                  Žiaci 6. B triedy

 

Deň učiteľov

„Učiteľmi sú tí, čo používajú samých seba ako mosty,
po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov.
Potom, ako im umožnia prechod, radostne sa uvoľnia
a povzbudzujú ich, aby stavali svoje vlastné mosty."

Nikos Kazantzakis

 

Deň učiteľov – je významným dňom v našej spoločnosti, lebo si pripomíname prácu všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí každým dňom odovzdávajú žiakom nové informácie a rôzne múdrosti... Týmito slovami začali svoj príhovor žiaci 9. ročníka na obecnej oslave Dňa učiteľov konanej 27. marca 2014 v školskej jedálni. Žiaci vyzdvihli prácu učiteľa a v mene všetkých žiakov školy sa poďakovali za každú chvíľku strávenú s nimi počnúc materskou školou a končiac deviatou triedou. Slová vďaky patrili za všetko, čo ich naučili, za každú známku, za každé vysvetlené učivo. Zaželali všetkým, aby ich ďalšie pedagogické roky boli naplnené tvorivosťou, inšpiráciou, energiou, optimizmom a úspechmi v ich povolaní. Slávnostnú atmosféru spríjemnili žiačky našej školy pesničkou, hrou na husliach a recitáciou.
Spomedzi učiteľov získali ocenenie:
Mgr. Kamila Šuľajová za tvorivú a zodpovednú pedagogickú prácu pri vyučovaní anglického jazyka a za prácu s talentovanými žiakmi.
Mgr. Anna Pivková za starostlivú, tvorivú a zodpovednú pedagogickú prácu pri vyučovaní žiakov ročníkov 1. – 4. a vedenie metodického združenia.
Srdečne blahoželáme!

J.Fáberová

 

Cesta ku knihe v rámci mesiaca knihy

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
19. marca 2014 v rámci mesiaca knihy si spoločne sadli ku knihe žiaci 4.A a 7.A triedy našej školy. Na chvíľku sa odtrhli od reality a zablúdili do sveta fantázie vytvoreného čiernymi písmenkami na bielych stránkach.
Kniha „Johanka v Zapadáčiku“ spojila záujmy týchto žiakov.
Prečo si vybrali práve túto knihu? Jej autorkou je Toňa Revajová. Jej knihu Johanka zapísali na Čestnú listinu IBBY. IBBY je skratka Medzinárodnej únie pre detskú knihu.
Úvodné slová patrili p. u. Karásekovej, ktorá predstavila autorku a knihu. Žiaci sa spoločne zamysleli nad tvorbou spisovateľky T. Revajovej pomocou prezentácie, ktorú si pripravila Paťka Hakeľová, žiačka 7.A triedy. V archíve RTVS v relácii „Detská knižnica“ z 9.marca 2014 našla p.u. Fáberová rozhovor o ocenení a tvorbe tejto knihy so samotnou autorkou, ktorý si žiaci vypočuli. Samotnú knihu si priblížili čítaním ukážok. V závere sa pokúsili vytvoriť návrh na obal knihy.
„Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou.“

J. Fáberová

 

Pytagoriáda 2014 – obvodné kolo

Obvodné kolo sa konalo v Poltári  pre P3 , P4 a P5 dňa 18.03.2014

 a pre P6, P7 a  P8 dňa 19.03.2014

Umiestnenie riešiteľov obvodného kola s našej školy tu..........

J.Fáberová

 
Hviezdoslavov  Kubín 2014– školské kolo

Začiatkom marca 2014 prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.Do školského kola postúpili najlepší recitátori poézie a prózy v jednotlivých triedach a boli rozdelení do troch kategórií. Pozrite si výsledky školského kola.


Všetci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, budú našu školu reprezentovať na okresnom kole.

Viac informácií tu.....

 
Majstrovstvá kraja základných škôl v stolnom tenise
Majstrovstvá BBSK v stolnom tenise ZŠ chlapcov

Majstrovstvá BBSK v stolnom tenise ZŠ dievčat

Viac informácií tu.....

 

2 % z dane

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a priatelia školy. Ďakujeme všetkým, ktorí doteraz podporovali prácu Rodičovského združenia pri  ZŠ s MŠ Kalinovo a ktorí sa tak rozhodli urobiť aj v tomto roku prostredníctvom  2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmov za rok 2013.

Za Vašu pomoc a podporu veľmi pekne ďakujeme.

 

Na páračkách

Páračky na dedine sú už raritou. Kedysi boli neodmysliteľnou súčasťou jesenných a zimných večerov. Vo februári (pred jarnými prázdninami) sa uskutočnilo zaujímavé podujatie v našej obci, ktoré vzniklo v spolupráci Združenia dôchodcov v Kalinove s rôznymi inštitúciami obce. Prítomní sa v ňom vrátili v čase a urobili tradičné dedinské páračky, aké bývali v minulosti. Boli zážitkom pre žiakov školského klubu, ktorí sa prišli na páračky pozrieť spoločne s pani vychovávateľkami a zapojili sa nielen do spevu, ba i do práce a pochutili si na sladkých múčnikoch.
J. Fáberová
 

Karneval

Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou, plesmi a rôznymi radovánkami. Stalo sa už tradíciou, že pravidelne v tomto období prebieha detský  aj na našej škole. Fašiangový karneval pre žiakov a priateľov školy pripravilo v tomto roku vedenie školy spolu s Radou rodičov pri ZŠ s MŠ Kalinovo dňa 31.januára 2014. Predstavili sa nám prekrásne masky ako napr.- vodník, princezná, salonka, víly, strigy, postavičky z Mrázika a veľa ďalších. Porota zložená z rodičov mala ťažkú úlohu. Vybrať tie najkrajšie masky bolo veľmi náročné. Nakoniec boli odmenené všetky masky, tie najhodnotnejšie dostali aj vecné ceny. Masky vyhodnotila predsedkyňa Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Kalinovo p.Janka Filipiaková spolu s p. M. Hazuchom, ktorý nám počas celého karnevalu zabezpečoval hudbu a sprievodné slovo. Po karnevale si deti zatancovali na diskotéke. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili za skvelú atmosféru a celý priebeh karnevalu.

J.Fáberová

 

Oznam

V zmysle §55 ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostanú žiaci 31.01.2014 výpis klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydá na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu do 28.01.2014.

 
ZÁPIS do 1. ROČNÍKA

Dňa 17. a 18.januára 2014 sa uskutočnil  ZÁPIS do 1. ROČNÍKA.

 

Zoznam žiakov, ktorí sa zúčastnili zápisu :

viac....

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA


V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z.z. o základnej škole riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kalinove oznamuje rodičom detí narodených v čase od 1.9.2007 do 31.8. 2008, že zápis do 1.ročníka ZŠ v Kalinove sa bude konať

v piatok  17.01.2014 od 13:00 hod. do 18:00 hod.
v sobotu 18.01.2014 od 9:00 hod. do 12:00 hod.


v 1. triede ZŠ (v budove „novej“ školy na prízemí).

Prosíme rodičov, aby prišli so svojím dieťaťom a priniesli jeho rodný list a 12,-€ (prosíme doniesť presne) za zošity a pracovné listy.
V odôvodnených prípadoch je možný zápis aj v inom termíne .


Mgr. Vladimír Melo
riaditeľ ZŠ s MŠ v Kalinove

 

Vianočná besiedka  

20. decembra 2013 sme zasadli poslednýkrát v tomto kalendárnom roku do školských lavíc. Nie na celý deň. Hoci snehové vločky ešte nespievali bielu pieseň Vianoc, naši žiaci si posledné vyučovacie hodiny spríjemnili pesničkami, koledami, scénkami, básničkami, hrou na hudobných nástrojoch,… vznášali sa v predvianočnej atmosfére, ktorú sme si spoločne vytvorili. Vianočnou besiedkou sme sa rozlúčili na pár týždňov so školou a stretneme sa 8.januára 2014.

 
Mikuláš

6. decembra 2013 bolo na našej škole veselo. Všetci mali vyčistené topánky, zvedavo vykúkali z tried, pripravení zaspievať, či povedať básničku očakávanému Mikulášovi. Detské rozžiarené očká a pekné básničky presvedčili Mikuláša o tom, že sa na neho všetci veľmi tešili. On ich za ich snahu odmenil sladkosťami. Nezabudol na najmenších z 1. stupňa, na žiakov 5. až 9.ročníka, vedenie školy, učiteľský zbor a pani vychovávateľky, tety upratovačky a pána školníka. Všetkých obdaril drobnými sladkosťami. Veríme, že sa mu na našej škole páčilo a o rok príde zas.

 

Vyhodnotenie aktivity „Záložka do knihy spája školy 2013“

Pravidelne sa zapájame do spomínaného projektu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme si buď priniesli do školy svoju obľúbenú knihu z domu, alebo sme si nejakú vybrali v školskej knižnici. Pani učiteľka prišla na hodinu s veľkou kopou výkresov a oznámila nám, že budeme vyrábať záložky do kníh pre kamarátov z Martina. Všetci sme sa potešili a pustili do práce. Bol to zaujímavý a zábavný deň.

Takže vznikli záložky s našimi obľúbenými literárnymi hrdinami. Veríme, že budú našim spolužiakom z Martina dlho slúžiť.

Žiaci 6.B triedy

 
Október – Mesiac úcty k starším
Aj v tomto školskom roku si naši žiaci uctili šediny a upracované ruky svojich starých rodičov ako aj ostatných občanov (seniorov) peknou básňou, piesňami, milým slovom a poďakovaním za ich namáhavú prácu.
 
 

Exkurzia v Hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Dňa 15.10.2013 sa žiaci 4.a 5. ročníka zúčastnili exkurzie v Hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

 

FILM

Exkurzia pozostávala z programu vo hviezdnej sále - planetáriu, z prednášky odbornej pracovníčky a premietania videofilmu.  

V úvode nám poskytli pohľad na naše Slnko, vo filme nám porozprávali o jeho význame pre život na Zemi a vysvetlili vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v zime.

 V druhej časti sa podrobnejšie venovali Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu.

 Z bezprostrednej blízkosti zažili žiaci aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva - pristátie na jeho povrchu. Nechýbala ani prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorila potom ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy.

 

UFO SÁLA
Druhá časť našej návštevy pokračovala asi 30 minútovým pobytom v UFO sále. Tu lektorka žiakom interaktívnym spôsobom na trojrozmerných modeloch vysvetlila detaily programu z planetária s dôrazom na vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave.

Exkurzia sa vydarila a spestrili sme si ju aj krátkou návštevou nákupného centra Európy vo Zvolene.

 J. Fáberová

 
JESENNÁ EXKURZIA  v Liptovskom Mikuláši

Naša cesta v piatok 20. októbra viedla do LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA. Navštívili sme mikulášsku mučiareň s replikami mučiacich nástrojov z filmu Jánošík.  Sprievodkyňa  nám povedala čo-to o súde Jánošíka v Liptovskom Mikuláši. Po obhliadke mučiarne nasledovalo Múzeum Janka Kráľa. Na úvod sme boli oboznámení s históriou Liptovského Mikuláša a potom sme prešli na „hlavnú“ časť exkurzie - Život a dielo Janka Kráľa. Jeho životopis poznáme dosť dobre. Tak len pár pikošiek. Bol silný fajčiar, čo sa prejavilo aj na sfarbení jeho zubov. Neporiadnik  taký, že keď išiel von, zobral si fajku a tabak len tak do vrecka, kde si odkladal voľne aj peniaze. Vieme si predstaviť, ako to v jeho vreckách asi mohlo vyzerať. A raz, keď sa odmietol pokloniť zemepánovi, ktorý sa ho spýtal, či nevie, kto  je, Janko mu odpovedal, že niekto je, ale  „on“ je Kráľ. Po prehliadke múzea sme pokračovali do Pamätného domu Martina Rázusa vo Vrbici (dnes súčasť LM). Tam sme sa dozvedeli, z koľkých detí spisovateľ  pochádzal,  ako písala jeho sestra Mária Rázusová – Martáková,  či ako zomrel Martinov otec. A nakoniec  to najlepšie, výstava  Gigantov doby ľadovej, videli sme mamuty, levy a leňochoda.  Exkurzia super a to sa nevyjadrujeme o zrkadlách, labyrinte a Európe.

Ing. Zoltán Filipiak

 

Správa zo Školy v prírode Osrblie, hotel Biatlon

V dňoch  10.6. do 14.6. 2013 sa žiaci I. stupňa zúčastnili pobytu školy v prírode v hoteli Biatlon v Osrblí s cieľom upevňovať u žiakov zdravý osobnostný rozvoj, ich fyzické a psychické zdravie a rozvíjať výchovno – vzdelávaciu a osvetovú činnosť žiakov s dôrazom na enviromentálnu výchovu.

Pobytu sa zúčastnilo 31 žiakov 1.-4. ročníka:  8 prvákov, 7 druhákov, 11 tretiakov a 5 štvrtákov. Výchovno -vzdelávaciu činnosť a pedagogický dozor vykonávali vyučujúce: Mgr. Elena Tomišová, Mgr. Anna Pivková, Mgr. Zuzana  Demjanovičová a Bc. Soňa Malčeková. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečovala pani zdravotníčka Janka Filipiaková.

V dopoludňajších hodinách prebiehalo vyučovanie podľa schváleného rozvrhu hodín. Bolo realizované v dvoch učebniach. V prvej sa vyučovali žiaci 1.A a 2.A triedy, v druhej žiaci 3.A a, 4. A triedy.  Predmety prírodoveda, vlastiveda, výtvarná a telesná výchova sa v plnej miere realizovali v prírode pokiaľ to umožnilo počasie prvých dvoch dní.  Vo výchovno – vzdelávacom  procese sa kládol dôraz na enviromentálnu výchovu, estetické cítenie a vzdelávanie zamerané najmä na trvale využiteľnú energiu, čistú vodu, výchovu k zdravému pobytu v prírode. Formou turistických vychádzok sa deti oboznámili nielen s faunou a flórou, ale i s rôznorodou architektúrou tohto kraja.

 Popoludňajšia činnosť žiakov bola realizovaná nielen prostredníctvom rôznych športových hier a súťaží v prírode, napr. „Cesta pozornosti, Malá olympiáda, Futbalový turnaj a turnaj vo vybíjanej, “ ale i vedomostných hier.

Večerný program bol realizovaný v spoločenskej miestnosti. Niesol sa v duchu dobrej nálady a veselej zábavy. Boli to najmä programy: „Stoličkový a balónový tanec“, „Izba baví izbu“, „Miss/Missák– Osrblia“, „Večer hviezd“ a iné. Žiaci si formou týchto hier a súťaží upevnili vzťahy v kolektíve rovesníkov, rozvíjali prosociálne cítenie, svoj talent a tvorivosť a v neposlednom rade aj odvahu vystupovať pred spolužiakmi. Ich snaženie bolo ocenené diplomami a vecnými cenami, ktoré nám poskytlo Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ.

 Žiaci si v ŠvP utužili i svoje zdravie, upevnili hygienické návyky a návyky k samostatnosti. Náš pobyt sa zaobišiel bez zranení a chorôb. Žiaci  odchádzali spokojní a plní zážitkov, s pocitom vrátiť sa sem opäť

Vedúca ŠvP:  Mgr. Z. Demjanovičová

Fotky zo Školy v prírode v hoteli Biatlon

 

Turnaj futbalových prípraviek- Poltár 16.6.2013

Dňa 16.6. 2013 sme sa po prvýkrát zúčastnili na futbalovom turnaji prípraviek aj s naším družstvom. Družstvo tvorili chlapci a jedno dievča narodení po 1.1. 2003. V horúcom a slnečnom počasí sme si zmerali sily s tromi družstvami s Poltára, Lučenca a Divína. Pre mnohých z našich žiakov to vôbec prvý turnaj v živote, ale aj napriek tomu sme sa súperov nezľakli a všetci podali výborné výkony. Nakoniec sme obsadili tretie miesto a vybojovali sme tak pre náš klub pekný pohár a každému žiakovi sa na krku ligotali bronzové medaily.

Počas celého turnaja bol pre žiakov zabezpečený pitný režim a po slávnostnom vyhodnotení aj chutný guľáš.

Náš tím tvorili nasledovní hráči: Miroslav Paprnák, Lukáš Filipiak, Timotej Zaťko, Samuel Mayer, Pavel Mališ, Adam Sihelský, Ján Králik, Tomáš Šustek, Martina Marcineková, Ivan Berky, Jakub Malček, Matej Malček, Matej Haráni

 

Výsledky:       Kalinovo – Divín       3:1        góly: Filipak, Králik, Marcineková

                       Kalinovo – Poltár      1:5           gól:  Králik

                       Kalinovo – Lučenec  0:0

 

         Celkové poradie:  1. Lučenec

                                    2. Poltár

                                    3. Kalinovo

                                    4. Divín

 

Miroslav Paprnák bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja.

 

Chcem sa poďakovať organizátorom za pozvanie a najmä rodičom za zabezpečenie dopravy a športové povzbudzovanie svojich ratolestí!

 

Tréner: Zoltán Filipiak

pozrite si foto.....

 

 

Beseda

   Marec je Mesiacom knihy. Aj v tomto roku sme si ho v našej škole pripomenuli rôznymi aktivitami.  Pani učiteľka nám zadala mimočítankové čítanie, na hodine literatúry sme boli v obecnej knižnici a úplnou náhodou sa nám dostala do rúk kniha Poludnica z Čerepeša od Hany Koškovej. Napadlo nám, že by sme túto spisovateľku mohli pozvať do našej školy, aby nám porozprávala niečo viac o svojej tvorbe. Pani učiteľka si s ňou dohodla termín na 22.marec. Žiačky z deviatej triedy si pripravili príhovor a na úvod ho predniesli. Hana Košková prišla spolu s pani Volentovou z Novohradskej knižnice v Lučenci.  Privítali sme ich a ony nám začali odpovedať na vopred pripravené otázky. Napríklad nás zaujímalo, kde sa nachádza Čerepeš. Autorka nám povedala, že toto miesto sa nachádza za Fiľakovom. Hana je známa ako priekopníčka v spracúvaní novohradských povestí.  V čase, keď pracovala ako redaktorka, chodila po Slovensku, vždy sa zastavila na miestnom úrade v danej obci a zapísala si jej historické zaujímavosti. Takto zbierala zaujímavosti, fakty po dobu 15 rokov a potom ich začala spracúvať. Vytvorila dve krásne knihy povestí. Zatiaľ posledná kniha Hany Koškovej je Uľa – Fuľa krotí farby. Ako nám sama autorka povedala,  každý z nás si nejakým spôsobom vykompenzuje to, v čom nie je práve dobrý, a tak  urobila aj ona práve v tejto knihe. Ako malej jej nešla matematika a maľovanie. Svojej hlavnej postave pripísala  práve tieto nedostatky. 

Slovami nie je možné dostatočne výstižne zachytiť atmosféru, ktorá na besede panovala, a preto ak aj vy chcete vedieť viac o Hane Koškovej a jej tvorbe, pozvite ju na besedu, určite vaše pozvanie veľmi rada prijme.

Martina Mikušová, Marek Varga, ... (žiaci ZŠ)

 

Pytagoriáda

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do riešenia Pytagoriády.

 

Čítajte viac......

 
 

Deň učiteľov

27.marca 2013 sa stretli pedagógovia našej školy a hostia v školskej jedálni, aby oslávili Deň učiteľov.
K učiteľom sa prihovorili Evka Rakytková za obecný úrad a za žiakov Patrik Repka a Janka Havranová. Žiaci vyzdvihli prácu učiteľov a nazvali ich svojimi druhými rodičmi, ktorí sa snažia skrotiť ich búrlivé hlavy nielen počas doobedia. Ocenili ich zhovievavosť a tolerantnosť a zamysleli sa aj nad tým, aký učiteľ je najlepší? Priemerný podľa nich je ten, ktorý rozpráva, dobrý ten, ktorý vysvetľuje, výborný ukazuje a najlepší inšpiruje. Inšpirujúcich učiteľov si vážia a tiež tých, ktorí s nimi občas zavtipkujú. Uznali, že učiteľ toho musí veľa zvládnuť, má kopu starostí, práce a zároveň musí byť trpezlivý a tolerantný. Poďakovali učiteľom za ich prácu a darovali kytičku skladbičiek, ktoré zahrali naši žiaci z ĽŠU v Poltári a recitácie, ktorými dievčatá reprezentovali našu školu v recitačných súťažiach. Deti z materskej školy pridali do kytičky pásmo básničiek, pesničiek a tanček.
Spomedzi učiteľov získali ocenenie za svoju dlhoročnú a obetavú prácu v ZŠ a MŠ, za výsledky dosiahnuté so žiakmi v rôznych súťažiach a reprezentácii školy a obce p.u. Mgr. Alena Havranová, Mgr. Judita Karáseková a Darina Kapcová.
Veľké poďakovanie za pedagogickú, riadiacu a reprezentatívnu činnosť patrilo pánovi riaditeľovi Mgr. Vladimírovi Melovi . Pani zástupkyňa mu poďakovala za všetko, čo pre školu robí a vyzdvihla, že práve pred dvomi dňami si prevzal pán riaditeľ z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča spolu s 80-imi pedagógmi z celého Slovenska pri príležitosti Dňa učiteľov medailu a ďakovný list sv. Gorazda. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave.
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda - veľká medaila, malá medaila a ďakovný list - sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.
Byť učiteľom je náročné. Ale aj toto povolanie má svoje príjemné stránky. Keď žiak po deviatich rokoch odchádza zo školy a učiteľ sa s ním lúči, zistí, že je v ňom niečo z neho, čo ho naučil a dúfa, že to využije v živote. Možno aj toto je pekné na našom povolaní, ako aj mnoho iných vecí.
Vďaka a uznanie patrí všetkým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na chode našej školy za veľmi náročnú prácu a zároveň im želáme veľa veľa síl do ďalších rokov ich učiteľskej praxe.

J. Fáberová

 

Pripravili sme program na obecné oslavy MDŽ

Obecná oslava tohtoročného MDŽ sa konala v školskej jedálni 8.marca 2013.

Všetky prítomné ženy  si uctili aj žiaci našej školy. Po úvodných slovách p. Evky Rakytkovej, poslankyne a vedúcej kultúrnej komisie, sa slávnostne k  ženám prihovorili žiaci:

Patrik Repka a Janka Havranová.

Kytičku zo svojich skladbičiek uvili naši žiaci, ktorí navštevujú ĽŠU v Poltári a aj za pomoci pani učiteľky zahrali na rôznych hudobných nástrojoch a potešili všetkých prítomných lahodnými tónmi.

Samko Oravec a Stelka Paučová prispeli poéziou, a dievčatá M. Kminiaková, S. Oravcová, S. Paučová, S. Slováková a V. Šufliarska tančekom k nášmu kultúrnemu darčeku, ktorý sme spolu s deťmi z materskej školy venovali  ženám v našej obci.

Všetkým ženám želáme pevné zdravie a tiež to, aby ich nielen  v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch ich života sprevádzala pohoda, porozumenie, láska a zaslúžená úcta.

                                  J. Fáberová

 

Športové  úspechy našej školy

 

Šaliansky Maťko  – súťaž v prednese slovenskej povesti

V tomto školskom roku sa konal už 20. ročník Šalianskeho Maťka, ktorý vytvoril deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a pomohol im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou nielen J. C. Hronského.

Hlavným organizátorom súťaže bola  MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa a v spolupráci s Krajskými školskými úradmi a MO MS na Slovensku.

Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa mohli aj v tomto ročníku zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, ako aj žiaci reálnych gymnázií (tried prima, sekunda) v troch kategóriách:

I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

II. kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ

III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

Víťazky školského kola na našej škole :

  I.kategória:               Stela Paučová z 3. A triedy

  III. kategória:             Patrícia Hakeľová zo 6.A triedy

 

Víťazky reprezentovali  našu školu aj na obvodnom kole (Poltár) a skončili vo svojej kategórii nasledovne:

1.miesto Stela Paučová  (postup do krajského kola)

3. miesto Patrícia Hakeľová

Školské, obvodné a krajské kolá organizujú a zabezpečujú ZŠ v spolupráci s MO MS, Domami MS, Centrami voľného času , Spoločnými školskými úradmi a Krajskými školskými úradmi.

15. marca 2013  sa uskutočnilo krajské kolo (Banská Bystrica)

Stelka Paučová získala pekné 3. miesto.

 

Srdečne blahoželáme !                                                   Mgr. J. Fáberová

 

Naša škola – najúspešnejšia v geografickej okresnej olympiáde!

Vo štvrtok 7.11.2013 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády 2012/2013 pre základné školy v ZŠ Poltár Slobody 2. Úlohy teoretickej a praktickej časti boli veľmi náročné a riešilo ich jedenásť našich žiakov piateho  až ôsmeho ročníka. Dosiahli sme výborné výsledky, keď sme získali  osem ocenení diplomov, šesť našich žiakov bolo pri riešení úspešných a štyria postupujú na Krajskú olympiádu do Banskej Bystrice. Stali sme sa najúspešnejšou školou okresného kola Geografickej olympiády 2012/2013 pre základné školy v  Poltári.

PaedDr. Radomír Gálik

 

Prekrásne masky, súťaživosť, pohyb a tanec sprevádzala radostná nálada. Karneval otvoril p. riaditeľ Mgr. Vladimír Melo a začal tančekom dievčat z 3.A triedy, ktorý nacvičili s pomocou staršej žiačky S. Fafuliakovej. Potom nasledovala promenáda masiek, kde sa masky postupne aj predstavovali . Masky vyhodnotila predsedkyňa Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Kalinovo p.Janka Filipiaková spolu s p. J. Hazuchom, ktorý nám počas celého karnevalu zabezpečoval hudbu a sprievodné slovo. Bola udelená 1. – 4. cena, ale ohodnotené boli všetky masky malým darčekom. V druhej časti karnevalu bola hudba a tanec popretkávaná rôznymi súťažami.
Veľká vďaka patrí okrem riaditeľstva školy aj rodičom detí, ktorí financovali toto radostné podujatie a zároveň sa zapájali do jeho celej realizácie.
(J. Fáberová)

 

Oznam

V zmysle  §55 ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov dostanú žiaci 31.01.2013 výpis klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydá na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu do 28.01.2013.

Vzor žiadosti stiahnete tu...

 

Veselé Vianoce

Posledný školský deň v tomto roku sme si spríjemnili vianočnou besiedkou. Každá trieda si pripravila

 program, ktorý sa niesol v duchu vianočnej atmosféry a v závere nám pán riaditeľ zaprial šťastné a veselé Vianoce.

Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, nádherné Vianoce a šťastný Nový rok!

 

7.12.2012 prišiel do našej školy Mikuláš

Mikuláš už nocou kráča,

pomaličky, tíško, sám...

Nevidí ho ani vtáča.

Tuším mieri rovno k nám.

 Prišiel na koči a sprevádzal ho anjelik. Keď sme videli, že má plný kôš dobrôt, s radosťou sme vystúpili s naším programom a potom sme dostali balíčky. Po mikulášskom sladkom “potešení” sme sa mohli voziť na koči …to bol deň plný zážitkov! Ďakujeme pekne všetkým, ktorí nám urobili toto krásne príjemné prekvapenie:-)

 
Október – Mesiac úcty k starším

Október je výnimočným mesiacom pre starších.  25. 10.2012  si aj  naši žiaci uctili šediny a upracované ruky svojich starých rodičov ako aj ostatných občanov (seniorov) našej obce  básničkami, piesňami,  tancom,  milým slovom a poďakovaním za ich namáhavú prácu. 

 

Okresné majstrovstvá v atletike dievčat a chlapcov.

30. mája 2012 sa za priaznivého počasia uskutočnili v športovom areáli ZŠ s MŠ Kalinovo okresné majstrovstvá v atletike dievčat a chlapcov.

V bežeckých disciplínach, skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu guľou a v hode kriketovou loptičkou súťažilo 5 družstiev dievčat a 5 družstiev chlapcov z okresu Poltár. Víťazné družstvá postupujú na krajské majstrovstvá v atletike žiakov základných škôl, ktoré budú 7.6.2012 v Banskej Bystrici.

Majstrovstvá okresu žiakov v atletike výsledková listina

 
Baterky na správnom mieste

V našom každodennom živote sa často dostaneme do kontaktu s malými alkalickými batériami.Žiaľ,väčšina obyvateľov stále monočlánky odhadzuje do koša s komunálnym odpadom. Jednou z ciest, ako vyzbierať síce malý, ale pre životné prostredie nebezpečný odpad, je spôsob, ktorý naznačila smernica EÚ, a to zber v školách. Mimovládna organizácia Strom života, spolupráci so spoločnosťami AKU-TRANS, INSA a MACHTrade rozbehli projekt celoslovenského zberu, dopravy a spracovania použitých prenosných batérií a akumulátorov - tzv. systém PREBAT. Aj naša škola sa zapája do tohto projektu. Veríme, že aj žiaci a rodičia našej školy pochopili význam separácie spomínaného odpadu a zapoja sa aktívne do zberu.Každý žiak obdržal špeciálne plastové vrecko na malé baterky. Doma všetkým nezabudne povedať, že baterky sa musia zbierať, Po naplnení vrecko prinesie do školy a nazbierané použité batérie a akumulátory vsype do "recyklo-boxu". Viac informácií nájdete na stránke:

http://www.malebaterky.sk/

 

Hviezdoslavov Kubín

Aj v tomto školskom roku sa konala súťaž Hviezdoslavov Kubín.             čítajte viac....

 

Deň učiteľov

Cieľom vari každého učiteľa je vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť to, čo je v ňom pozitívne a rozvíjať to správnym smerom, vyzbrojiť žiakov do života vedomosťami a skúsenosťami, ktoré zúročia či už v ďalšom štúdiu , alebo v samotnej praxi. Toto krásne povolanie, ktorého otcom bol učiteľ národov, pedagóg Ján Ámos Komenský, si pripomíname práve v deň jeho narodenia 28. marca.
Učitelia našej školy oslavovali svoj sviatok – Deň učiteľov vo štvrtok 29.3.2012.Všetkým prišli poblahoželať zástupcovia z Obecného úradu v Kalinove i z Rady školy a Rady rodičov pri ZŠ s MŠ v Kalinove a žiaci ZŠ ich potešili pekným programom.
Spomedzi učiteľov získali ocenenie za svoju dlhoročnú a obetavú prácu v ZŠ a MŠ, za výsledky dosiahnuté so žiakmi v rôznych súťažiach a reprezentácii školy a obce p.u. PaedDr. Radomír Gálik a p. zástupkyňa školy pre MŠ Helena Bartošová. Prítomným učiteľom sa prihovoril a vyzdvihol ich prácu, za ktorú im poďakoval p. riaditeľ školy Mgr. Vladimír Melo.                                                                                        
J.Fáberová


Pozrite si foto......

 

Pytagoriáda

Pytagoriáda je určená žiakom základných škôl (od 3.ročníka ZŠ) a nižších ročníkov osemročných gymnázií.

 

Čítajte viac......

 

Úspech našich dievčat na Majstrovstvách okresu v basketbale dievčat - Čítaj viac......

 

Streľba zo vzduchovky

Úspechy našich žiakov v streľbe zo vzduchovky.

Čítaj viac......

Pozrite si fotografie prác detí v školskom klube.....

Súťaž v cezpoľnom behu

11.októbra 2011 sa našim žiakom darilo na obvodnom (okresnom) kole trojčlenných družstiev v cezpoľnom behu v Poltári. Na 1.mieste skončili.                        Čítaj viac......

Fašiangový karneval 2012

Dňa 2.1.2012 sa naši žiaci do školy tešili. Po polročnej práci sa prezliekli do masiek a začal sa dlho očakávaný Fašiangový karneval. Chlapcov a dievčatá nahradili princezné, kráľovné, gymnastky, baletky, zvieratká rytieri, kvietky, čarodejnice, ... Každý bol v ten deň niekto iný, zaujímavý, rozprávkový, jedinečný. Masky si žiaci vymýšľali a zhotovovali už niekoľko dní vopred. Samozrejme, bez pomoci starších súrodencov, rodičov alebo starých rodičov by to naši najmenší nezvládli. Ale myslím si, že všetka námaha sa vyplatila, lebo výsledok bol úžasný. Bolo vidieť, že fantázii sa medze nekládli. Porote sa predviedlo veľa originálnych masiek. Mala naozaj ťažkú úlohu, keď vyhlásila poradie desiatich najoriginálnejších masiek. Vybrať tie najlepšie masky, keď každá mala svoje osobité čaro, nebolo jednoduché. Ocenené boli všetky masky malým darčekom. Víťazom karnevalu bol úsmev na tvári a radosť z prežitého dňa.

Foto ........

ZÁPIS do 1. ROČNÍKA.

Dňa 20. a 21.januára 2012 sa uskutočnil  ZÁPIS do 1. ROČNÍKA.

V školskom roku 2012/2013 sa do 1. ročníka zapísalo 16 detí.

Zoznam zapísaných žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013

viac....

Nové foto z Materskej školy

6.decembra 2011 sa prigúľal Mikuláš

Hoci nie na snehovej guli, ale zato s úsmevom na tvári sa k nám dnes prigúľala známa postava, ktorá nevychádza z módy a chodí k nám rok čo rok.  Zázračný strýčko vkročil do našich dvier s veľkým batohom a rozdal nám sladké balíčky. Na jednu hodinku bol iba náš a program, ktorý sme mu pripravili sa mu veľmi páčil.

 

foto.....

Prednáška a stredovekých zbraniach – 27.10.2011

Deň pred jesennými prázdninami navštívili našu školu páni  zo skupiny historického šermu v Nitre. Zaujímavým a poučným spôsobom  urobili žiakom prednášku o stredovekých zbraniach. Všetkým deťom sa prednáška páčila najmä preto, že bola spojená s praktickými ukážkami boja. Deti sa dozvedeli o vývoji zbraní, o telesných dispozíciách vtedajších bojovníkov, o rôznych technikách boja,... V závere prednášky mali žiaci možnosť popozerať si zbrane zblízka a vyskúšať si ich váhu.

foto tu....

Október – Mesiac úcty k starším

 

Zavítali sme do Betánie

26. októbra 2011 sme spestrili program stretnutia seniorov našej obce  pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  Žiaci našej materskej a základnej školy pripravili kytičku z pesničiek, tancov, básničiek a veršovanej rozprávky. Svojím vystúpením navodili žiaci  pre prítomných príjemnú atmosféru  a vyčarili spokojné úsmevy.

 foto tu ....

 

 

27.10.2011 v rámci Mesiaca úcty k starším zavítali žiaci našej základnej a materskej školy i do Betánie, aby prejavili   svoju pozornosť a úctu obyvateľom tohto zariadenia a potešili ich.  Spolu s kytičkou piesní a básničiek im  odovzdali i pozdravy, ktoré urobili žiaci školy.

 foto tu ....

Návšteva detského dopravného ihriska

V minulosti existovali detské dopravné ihriská (DDI) v mnohých slovenských mestách ( i v Lučenci). Dnes v našom okolí nemáme DDI, preto sme veľmi radi, že nás jedno navštívilo  - DDI Tornaľa.  Ujovia „dopraváci“ zaradili pre žiakov prvého až piateho ročníka činnosti podľa  tematického plánu pre rok 2011. Všetci žiaci prešli teoretickou a praktickou časťou, kde získali nielen praktické zručnosti  ako chodci a v jazde na kolobežkách po ozajstnej  križovatke so semaformi, ale získlai i nové znalosti o dopravných situáciách a značkách v triede s názornými pomôckami.

 

 

 

foto....

Začiatok školského roka 2011/2012

Pozrite si fotografie zo začiatku školského roka 2011/2012

foto....

Výlet na Strečno

zorganizovali pani vychovávateľky našej školy v rámci letnej činnosti. Tak ako každý rok, mali žiaci pripravený pestrý program. Zaručene silným zážitkom bola pre nich jazda plťou. Vyskúšali si tento historický spôsob lodnej dopravy na 7 kilometrov dlhej trase, ktorá im otvorila netradičné a neopakovateľné pohľady na Starhrad, železničné mosty a tunely a nádhernú prírodu Malej Fatry, hlavne na hrad Strečno.. Trasa viedla známym nebezpečným úsekom okolo brál Margita a Besná.

Žiaci navštívili i hrad Strečno, ktorý sa týči na skale nad riekou Váh. V dávnej minulosti bol hrad Strečno považovaný za najbezpečnejšiu pevnosť kraja. Jeho založenie sa pripisuje „pánovi Váhu a Tatier“ Matúšovi Čákovi. Z hradnej skaly a z chodníka nad hradom mali žiaci krásny výhľad na Strečniansky priesmyk, Domašínsky meander a na veľkú časť Žilinskej kotliny.

foto.....

ROZLÚČKA S MŠ:

30. júna 2011 sme sa s predškolákmi rozlúčili v sobášnej sieni OcÚ. Prítomným: Mgr. Vladimírovi Melovi, p. Rakytkovej, všetkým rodičom, pracovníkom OcÚ deti najskôr predviedli kultúrny program, ktorý s nimi nacvičili ich obidve učiteľky. Z rúk p. riaditeľa potom dostali Osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania, knihy s venovaním a drobné darčeky od kultúrnej komisie pri OcÚ, ktoré si vylosovali pod vedením p. Evky Rakytkovej. Po tomto slávnostnom akte sme pokračovali v MŠ, kde sa s predškolákmi rozlúčili ich mladší kamaráti, ktorí pre nich pripravili aj
darčeky - krásne záložky do nových kníh. Mamičky nám znovu napiekli, občerstvenie pripravili aj pani učiteľky. Deti sa vytancovali do chuti. Dovidenia v prvej triede!

H.Bartošová

foto.....

 

RIADITEĽSKÉ  OCENENIA

v školskom roku 2010/11

Škola v prírode Kokava – Línia 2011

V termíne od 13.júna 2011 do 17.júna 2011 sa 34 žiakov 1.-5. ročníka ZŠ s MŠ Kalinovo zúčastnilo pobytu  v škole v prírode konanej v Penzióne Family  Kokava – Línia. Jeho cieľom bolo upevňovať u žiakov zdravý osobnostný rozvoj, ich fyzické a psychické zdravie a rozvíjať výchovno – vzdelávaciu a osvetovú činnosť žiakov s dôrazom na enviromentálnu výchovu. Výchovno – vzdelávaciu činnosť a pedagogický dozor vykonávali p. učiteľky:  Elena Tomišová – pedagogická vedúca, Katarína Paučová – učiteľka; Katarína Baranová a Zita Kamenská  – vychovávateľky; Jana Filipiaková- zdravotníčka.

   V dopoludňajších hodinách prebiehalo vyučovanie podľa schváleného rozvrhu hodín. Bolo realizované v dvoch učebniach. V prvej sa vyučovali žiaci 3.A a 3.B triedy, v druhej žiaci 2.A, 4.A, 5.A a žiačka 1.A  triedy.  Predmety prírodoveda, vlastiveda, výtvarná a telesná výchova sa v plnej miere realizovali v prírode.  Vo výchovno – vzdelávacom  procese sa kládol dôraz na enviromentálnu výchovu, estetické cítenie a vzdelávanie zamerané najmä na trvale využiteľnú energiu, čistú vodu, výchovu k zdravému pobytu v prírode. Formou turistických vychádzok sa deti oboznámili nielen s faunou a flórou, ale i s rôznorodou architektúrou tohto kraja.

  Popoludňajšia činnosť žiakov bola realizovaná nielen prostredníctvom rôznych športových hier a súťaží v prírode, napr. „Cesta pozornosti, Malá olympiáda, Futbalový turnaj,“ ale i vedomostných hier. Najväčšou  atrakciou bol pre deti pobyt v neďalekom  športovom areáli, kde mohli absolvovať „Opičiu dráhu“ s množstvom rozmanitých preliezok, jazdu na koňoch a na štvorkolkách.

      Večerný program bol realizovaný v spoločenskej miestnosti. Niesol sa v duchu dobrej nálady a veselej zábavy. Boli to najmä programy: „Stoličkový a balónový tanec“, „Izba baví izbu“, „Miss/Missák– Kokava-Línia.“ Žiaci si formou týchto hier a súťaží upevnili vzťahy v kolektíve rovesníkov, rozvíjali prosociálne cítenie, svoj talent a tvorivosť. Ich snaženie bolo ocenené diplomami a vecnými cenami, ktoré nám poskytlo Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ.

Žiaci si v ŠvP 2011 utužili i svoje zdravie, upevnili hygienické návyky a návyky k samostatnosti.

Mgr. E. Tomišová

foto.......

 

Celoslovenský projekt Fullova ruža 2011

Základná škola Ľudovíta Fullu na Maurerovej ul. 21 v Košiciach vyhlásila v tomto roku už 8. ročník celoslovenského teleprojektu v jednoduchej počítačovej grafike pre materské školy, základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá.      

            čítaj viac.......

Oslava MDD v materskej škole

Deň detí sme tento rok oslávili dvojnásobne. V stredu 1. júna sme pre nepriaznivé počasie nemohli ísť na školský dvor (ŠD), kde sme mali pripravené súťaže, a tak sme improvizovali. Najskôr sme sa hrali v triedach súťaživé hry, kde nám dovolil priestor, potom sme sa zišli obidve triedy v telocvični, kde sme mali diskotéku, prekážkovú dráhu, džezgymnastiku. Deti si odniesli domov darčeky. Každý dostal omaľovánku, lízatko a balón. Vo štvrtok sa už počasie umúdrilo a my sme pokračovali v oslavách na ŠD. Hrali sme futbal, všelijaké súťaživé hry a deti sa dočkali aj sladkého občerstvenia a malinovky. Všetci sme boli s takýmto priebehom osláv nanajvýš spokojní.

foto.....

 

Majstrovstvá okresu Poltár v atletike  2011

Tak ako každoročne, mladí atléti z okresu Poltár si zmerali svoje sily na atletických pretekoch v Kalinove. Na pekne upravenom rozľahlom štadióne sa konali Majstrovstvá okresu Poltár. Pretekov sa zúčastnilo 5 družstiev chlapcov a 4 družstvá dievčat.

foto >>>

 

Majstrovstvá okresu žiakov v atletike výsledková listina

Majstrovstvá Slovenska v streľbe športových stredísk

      Vo štvrtok 28.apríla sa naši strelci zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v streľbe športových stredísk v Žiari nad Hronom. Na túto súťaž sme išli s výnimkou jednej žiačky s mladými strelcami.

So žiackymi streleckými súťažami sa dvomi víťazstvami rozlúčila Veronika Vargová. Výborným výkonom sa na svojej prvej súťaži predviedol piatak Matej Púpala-267 bodov.

 

Výsledky:

 

             Veronika Vargová-1.miesto SLÁVIA

                                          1.miesto ISSF

       

              Laura Cabanová - 2.miesto SLÁVIA

 

              Matej Púpala - 2.miesto

 

              Lucia Gréčová - 3.miesto

 

              František Golčiter - 3.miesto

 

 PaedDr. R. Gálik                                                                                                      foto....

Kinderiáda v Banskej Bystrici

V utorok 12. apríla 2011 sa konalo regionálne kolo atletických pretekov Kinderiáda v Banskej Bystrici. Na Kinderiáde, určenej pre deti druhých až piatych tried základných škôl, sa v hale Športového gymnázia stretlo 256 žiakov z 32 škôl Banskobystrického kraja. Družstvo našich žiakov skončilo na peknom 5. mieste.
Družstvo tvorili títo žiaci:
Druháci: Daniela Buzáková, Miroslav Paprnák
Tretiaci: Bianka Baranová, Adam Jackuliak
Štvrtáci: Silvia Hullová, Šimon Račko
Piataci: Simona Paprnáková, Dominik Géč
Osemčlenné zmiešané družstvá súťažili v hode plnou a kriketovou loptou, v skoku do diaľky z miesta a z rozbehu a v šprinte na 60 m. Záverečnou napínavou disciplínou bol štafetový beh 4 x 60 m, ktorý vyhralo naše družstvo.

Voľné chvíle si medzi jednotlivými súťažami deti vypĺňali mimosúťažnými disciplínami atletickej sady Kids´ Athletics. Vďaka ním si dokážu predstaviť, aký môže byť olympijský hod oštepom, vytrvalostný prekážkový beh alebo skok ďaleký o žrdi. V týchto disciplínach na deti čakala odmena v podobe sladkostí Kinder.
Kinderiáda sa stala naším obľúbeným športovým podujatím. Deti mali aj v tomto roku príležitosť zažiť skutočné preteky a obľúbiť si tak napríklad atletiku alebo šport vo všeobecnosti.


Foto....


Link na fotky:

https://picasaweb.google.com/jana.faberova/Kinderiada2011#

Majstrovstvá kraja v streľbe zo vzduchovej pušky v Brezne

1.12.2010 sa žiačky našej školy zúčastnili Majstrovstiev krajastreľbe zo vzduchovej pušky v Brezne na ZŠ Mazorník. V streleckých súťažiach došlo v tomto roku k zmene, keď v súťaži družstiev sa zrušili kategórie chlapci, dievčatá a súťažilo len jedno družstvo bez rozdielu pohlavia.

viac tu....

Recitačné súťaže,  olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2010/11

Príbehom o vši od Romana Brata získal 1. miesto II. kategórii súťaže Timravina studnička Dominik Géč5.A triedy. Postúpil tak z obvodového do 14. ročníka celoslovenského kola v Lučenci, kde obsadil druhé miesto.

 

Prvého decembra 2010 sa konalo Obvodné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Poltári.

V. Vargovej, víťazke školského kola, bolo udelené 2. miesto.

 

Školské kolo: 2. miesto D. Rusnáková, 3. miesto D. Huslíková

 

Okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnili víťazi školského kola:

 

I.        kategória:

poézia – Samuel Oravec, 3.A

próza – Silvia Hullová, 4.A

 

II.       kategória:

poézia – Viktória Kelementová, 6.A

próza – Janka Havranová, 7.A

 

III.     kategória:

poézia – Anička Valičeková, 8.A

próza – Alexandra Filipiaková, 8.A

 

Prvé miesta na okresnom kole a postup do regionálneho kola získali: Viktória Kelementová a Alexandra Filipiaková.

 

Držíme palce!    

MDŽ

11. marca 2011 sa uskutočnilo v priestoroch našej školy slávnostné stretnutie pri príležitosti MDŽ.
Všetkým ženám v obci len to najlepšie zapriali formou básničiek, pesničiek, rozprávok a detských hier aj žiaci našej materskej a základnej školy.    foto......

 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku.

Školské kolo v I. kategórii sa konalo na našej škole   9. marca 2011 a v II. a III. kategórii 10.marca 2011.  Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznali literárne hodnoty a zoznámili  s nimi svojich spolužiakov a účastníkov súťaže.

Výsledky súťaže školského kola:

POÉZIA:

 I. kat.   1.  Samuel Oravec III. A

             2.  Betka Kováčová  II. A, Pavol Trnavský III. B,                              

                  Patrícia Hakeľová IV. A

             3.  Daniela Buzáková II. A, Paťo Bednár III. B,

                  Lukrécia Kurišová IV. A

 II. kat.  1.  Viktória Kelementová  VI. A

             2. a 3. miesto neudelené

 

III. kat.  1.  Anna Valičeková  VIII.A

              2.  Veronika Vargová  IX.B

              3.  Michal Šimo         X.B

 

PRÓZA:                       

I. kat.    1. Silvia Hullová                   IV. A

             2.  Nina Hazuchová                II. B

             3.  Šimon Račko                    IV. A

 II. kat.   1.   Jana  Havranová            VII. A

             2.  Dominik Géč                    V. A

             3.  František  Golčiter            V. A

 III. kat.  1.  Alexandra Filipiaková     VIII. A

             1.  Nina Hoduliaková           IX. A

             2.  Dominika Rusnáková         IX. A

             3.  L. Ľalíková                        IX. A

foto .... 

"V prvom polroku sa uskutočnilo aj obvodné kolo olympiády nemeckého jazyka, ktoré sa konalo dňa 20. januára 2011 na ZŠ v Poltári. Olympiády NJ sa zúčastnili z našej školy 2 žiačky, ktoré súťažili v dvoch kategóriách.

V kategórii 1A súťažila žiačka 7. roč. – Martina Mikušová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste a postúpila na krajské kolo ONJ do Banskej Bystrice, ktoré bude 10. februára 2011.

V kategórii 1B súťažila žiačka 9. roč. – Zuzana Sekerešová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.
Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa síl, vytrvalosti a úspechov!"

Uč. NJ A. Dováľová                                                                                        foto.......

Karneval 2011

Súčasťou fašiangového obdobia v našej škole bol aj detský fašiangový karneval, ktorý predstavuje pre žiakov nielen veselú zábavu, ale aj priestor na preukázanie zručností a tvorivosti všetkých, ktorí si na karneval zhotovia masku. V tomto roku sme karneval uskutočnili 27. januára 2011. Nechýbala dobrá nálada, tak sa chceme o našu radosť s Vami podeliť. Preto neváhajte, pozrite sa aj vy....

Budúci prváčikovia na zápise.

Budúci prváci na zápise do našej školy.   viac tu...

Triedime odpady v rámci Recyklohier

Naša škola v Kalinove sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK bude umiestnená na chodbe školy.

Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

            Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.                                                                        Ing. Zoltán Filipiak

Mikuláš navštívil našu školu

Aj v tomto roku zavítal do našej školy Mikuláš. Doniesol plný kôš sladkých balíčkov a žiaci ho pekne privítali a potešili pekným programom.                                  foto tu....

Majstrovstvá okresu v streľbe - 27.10.2010 v Poltári

Majstrovstvá okresu v streľbe sa tento rok uskutočnili podľa nového systému. V súťaži družstiev súťažia strelci bez rozdielu pohlavia, to znamená, že to môžu byť 3 dievčatá, 3 chlapci, alebo ľubovoľné zmiešané družstvá.

viac tu.....

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc

Prípravná fáza – Vyhlásenie súťaže o NAJ KNIHU

   Žiaci prinášali do školy svoje najobľúbenejšie, najväčšie, najhrubšie, najmenšie, najstaršie knihy, knihy so svojimi najobľúbenejšími literárnymi hrdinami, atď. Od tejto aktivity sa odvíjali ďalšie činnosti.

viac tu >>>>

ŠTAUBERT SHOW HU

Expozícia exotických plazov

V priestoroch našej školy sa konala dňa 25.10.2010 prehliadka plazov. Výstava s odborným výkladom bola poučná a zúčastnili sa jej všetci žiaci našej školy. Mali možnosť vidieť množstvo plazov ( koralovky, pytóny, veľhady, anakondu a iné), 18 transportných terárií. Žiaci si pozreli živé zvieratá z blízka, zapájali sa do diskusie a fotografovali sa s nimi....Prekvapením boli pavúky a škorpióny.

viac fotiek tu....

Aj v tomto školskom roku sa zatvárali brány školy v Kalinove neskôr. Vychovávateľky  v ŠKD pripravili pre deti v dňoch od 1.7. – 9.7.2010 zaujímavý program. Činnosť bola zameraná na zábavu i poučenie.

čítaj ďalej.....

Pozrite si foto zo slávnostného ukončenia školského roka 2009/2010

viac fotiek tu....

Rozlúčka s materskou školou

 

 viac fotiek tu....

Úspešní kalinovčania na Majstrovstvách Slovenska

FOTO......

Video 1

Video 2

Video 3

V utorok 8.6.2010 sa naši najmladší atléti, žiaci a žiačky 2. – 5. ročníka zúčastnili celoslovenského finále Kinderiády  v atletickom areáli Mladej Gardy v Bratislave.

Najlepšie si počínali:

V behu na 60 m

4. ročník    D. Géč          2. miesto   časom 9,34 s

5. ročník    L. Cabanová  3. miesto   časom 9,22 s

Ďalšie umiestnenia získali:

5. miesto  3. ročník   S. Hullová  v behu na 60 m  - 10,26 s

               5. ročník   L. Cabanová v skoku do diaľky - 393 cm

6. miesto  2. ročník  A. Jackuliak  v behu na 60 m - 10,22 s

               4. ročník  D. Géč  v hode kriketovou loptičkou - 36,60m

7. miesto  štafeta  4 x 60 m  -  37,38 s

Dobrými výkonmi do súťaže družstiev prispeli aj B. Baranová, L. Boráková, D. MorháčŠ. Račko. Všetci naši žiaci si v Bratislave zlepšili svoje osobné výkony a spomedzi 20-tich družstiev obsadili pekné 10. miesto.

PaedDr. Gálik

Škola v prírode Lom nad Rimavicou 2010

V dňoch od 31. mája do 4. júna 2010 sa 42 žiakov prvého stupňa, 4 pedagógovia  našej školy  a teta zdravotníčka  zúčastnili Školy v prírode v Lome nad Rimavicou. Stretli sme sa všetci v

 

pondelok ráno pred školou plní očakávaní. Po rozlúčke s rodičmi sme sa vydali na cestu. I keď nám počasie neprialo, program celého týždňa bol bohatý. Snažili sme sa deťom vyplniť čas nielen  spoznávaním krás okolitej prírody (pokiaľ to počasie dovolilo),  ale najmä športovými aktivitami, rôznymi súťažami a hrami. Deti si zmerali svoje sily počas futbalového turnaja  a športovej olympiády.  Mali možnosť prezentovať sa a prejaviť svoju fantáziu pri programe “Izba baví izbu”. Urobili sme si prechádzku dedinou a prezreli si domy, ktoré sú akoby súčasťou prírody a okrasou okolia. Na dvore ŠVP sa nachádzalo ihrisko s hojdačkami a preliezkami , kde sa deti mohli vyšantiť. Najväčšie napätie prežívali počas nočnej hry .  Posledný večer  sme zakončili voľbou  „miss Lomu“ a „missák Lomu“.  V piatok si každý odnášal  pekné spomienky a v srdiečku príjemný pocit z prežitého týždňa v krásnej prírode.

                     Foto ....                                                                                            J.Fáberová

Deň matiek

 

V našej škole sa opätovne uskutočnili oslavy Dňa matiek. Aj v tomto roku sme urobili organizačné zmeny pre čo najvhodnejší model osláv. Žiaci I. stupňa pozvali svoje mamičky do tried, aby sa dosiahla rodinná atmosféra a každé dieťa mohlo svojím vystúpením urobiť mamičke radosť. Účasť mamičiek bola takmer 100 percentná a triedna oslava s primerane dlhým programom  i darčeky, ktoré s láskou  žiaci pre svoje mamičky pripravili, urobili radosť tetám, mamičkám a starým mamičkám.

   Žiaci II. stupňa pripravili hodinový program  dňa 8. mája v kultúrnom dome. Prípravy naň spočívali nielen v peknom kultúrnom programe, ale aj v pečení medovníčkov. Tie podľa niekoľkoročnej tradície pečú a zdobia deviatačky a tento rok sa im tiež vydarili. Aj moderovanie a pomoc pri organizácii  podujatia boli v réžii deviatakov.

    Popoludnie na počesť, slávu a vďaku matkám by sme považovali za vydarenú akciu, až na "maličkosť"– mamičiek prišlo menej ako bolo účinkujúcich. Táto okolnosť nás veľmi mrzí. O to viac si vážime tie mamičky, ktoré nezaujíma iba vystúpenie ich dieťaťa, ale svojou prítomnosťou povzbudia všetky deti robiť niečo navyše, venovať sa recitovaniu, hre na hudobný nástroj, tancovať, spievať, kresliť, športovať alebo pomáhať niečo organizovať. Takýto vzájomný záujem je vo výchove detí šťastným riešením.

    Dúfajme, že aj v budúcnosti nám budú robiť radosť  šťastné a vydarené podujatia.

foto.....

Majstrovstvá okresu v malom futbale najmladších žiakov

Dňa 20.4.2010 sa konali v Poltári na malom ihrisku s umelou trávou Majstrovstvá okresu vo futbale.

Naše mužstvo obsadilo na tomto turnaji 1. miesto.

 

cely článok....

28. marec - deň učiteľov

28. marca si pripomíname deň učiteľov, ktorý sa už desaťročia spája s dňom narodenia pedagóga a mysliteľa Jána Amosa Komenského.

Učitelia našej školy oslavovali svoj sviatok pred veľkonočnými prázdninami 31.3.2010. Všetkým prišli poblahoželať zástupcovia z Obecného úradu v Kalinove, z Rady školy pri ZŠ s MŠ v Kalinove a žiaci ZŠ, ktorí sa učiteľom prihovorili pekným slovom a potešili ich pestrým programom. Poďakovali sa všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na chode našej školy, za ich veľmi náročnú prácu.

Aj v tomto  roku bolo slávnostné stretnutie učiteľov  obohatené o udeľovanie čestných uznaní. Spomedzi učiteľov získali ocenenie – Plaketu J.A. Komenského za využívanie moderných technológií vo vyučovaní  PaedDr. Jarmila Jackuliaková a Mgr. Jana Fáberová. Veľké poďakovanie za pedagogickú činnosť patrilo  Mgr. Vierke Švingálovej . P. riaditeľ jej poblahoželal ku Gorazdovej medaile, ktorú si prevzala 26.3.2010 z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja . Pani učiteľka bola medzi desiatkami pedagógov, ktorí boli odmenení nielen za dlhoročnú pedagogickú prácu, ale aj inovatívny prístup k vyučovaniu, starostlivosť o nadaných žiakov i mimoškolské aktivity.

http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/aktuality/Gorlist-2010/15.jpg

foto.....

Karneval

Dňa 28.1.2010 mali žiaci v škole karneval. Veľmi sa naň tešili. Pred polročnými prázdninami telocvičňa ožila pirátmi, princeznami, rôznymi zvieratkami, ale objavil sa aj šašo, či spiderman, batman a iné fantastické rozprávkové bytosti. Nálada bola veselá, deti boli spokojné, užívali si zábavu, ktorú si spríjemnili krátkym kultúrnym programom.

foto.....

Cezpoľný beh

Po prvýkrát  v novodobej histórii žiačky našej školy vyhrali MO v cezpoľnom behu. Tomuto krásnemu okamžiku predchádzala dobrá príprava. Najprv sme si na hodinách telesnej výchovy v behu na kopci Háj urobili výber žiačok a najlepších 5 dievčat sa ďalej pripravovalo na hodinách TEV ako aj doma vo  svojom voľnom čase.

Vyhrali sme s veľkým náskokom a obdivuhodné je, že v súťaži jednotlivkýň sa majsterkou okresu stala iba piatačka Laura Cabanová.

Veľmi dobre si dievčatá počínali aj na MK v Žiari nad Hronom, kde obsadili perné 4. miesto.

                         viac tu.....

Kalinovčanky na Majstrovstvách Slovenska

Partizánskom sme 10.12.2009 vlaňajšie 7. miesto vylepšili a dievčatá obsadili pekné 5. miesto. O najväčší úspech sa v súťaži jednotlivkýň postarala víťazka Banskobystrického kraja Veronika Vargová, ktorá obsadila pre Kalinovo fantastické 2. miesto a získala striebornú medailu z Majstrovstiev Slovenska.

viac tu.....

 

Mikuláš navštívil našu školu

V piatok 4. decembra 2009 sme spoločne oslávili v priestoroch našej školy Mikuláša. Žiaci si pripravili kultúrny program a Mikuláš ich potešil sladkými balíčkami.

 

Reč naša každodenná

9. 6. 2009 sa v našej škole uskutočnilo netradičné podujatie pod názvom Reč naša každodenná. Bola to beseda pre žiakov druhého stupňa s obyvateľmi Kalinova o príbehoch z ich života. Podmienkou bolo rozprávať nárečím. Pozvanie prijala pani Irma Bešinová, pani Mária Bešinová, a pán Ján Vančo, ktorí hovorili kalinovsky. Pani Jarina Belková nám porozprávala po pondelsky (Hrnčiarska Ves) a pán Pavol Slanec po málinsky.
Žiaci mohli počuť rozdiely, aké sú v nárečiach nášho regiónu v rámci stredoslovenského nárečia. Zároveň sa pobavili na príbehoch rozprávačov, ktorí zámerne spomínali na veselé chvíle svojho života. Naši hostia sa výborne pripravili a všetkých žiakov zaujali viac ako tzv. slovenské celebrity. Veľmi pekne im za to ďakujeme a želáme pevné zdravie do ďalších rokov, aby ešte mohli učiť svojich vnukov a pravnukov ,,rodnej reči", nech naše pomaly vymierajúce nárečie ostane žiť v hovorovej reči a šíri sa ústami našich žiakov.
Mgr. Mária Ziváková

foto.....

 

Škola v prírode Lom nad Rimavicou 2009

V termíne od 1. júna 2009 do 5. júna 2009 sa 41 žiakov 2., 3. a 4. ročníka ZŠ s MŠ Kalinovo zúčastnilo pobytu Školy v prírode v Lome nad Rimavicou s cieľom upevňovať u žiakov zdravý osobnostný rozvoj, ich fyzické a psychické zdravie a rozvíjať výchovno – vzdelávaciu a osvetovú činnosť žiakov s dôrazom na enviromentálnu výchovu.
1.deň - žiaci sa ubytovali a oboznámili sa s okolím, večer izba bavila izbu v programe "Ukáž, čo vieš".
2.deň - žiaci súťažili v športovo- brannej hre "Cesta pozornosti", večer okrem diskotéky sa zabavili v rôznych súťažiach.
3.deň - futbalový turnaj si pozreli aj rodičia, čo prišli na "návštevu", nočná hra "Neboj sa tmy, v lese niet strašidiel" sa väčšine žiakov najviac páčila z celého pobytu v ŠvP.
4.deň - žiaci si zmerali sily v "Olympiáde Lomu" a večer volili MISS a MISSÁKA Lomu 2009.
5. deň - oslávili MDD a vyhodnotili si ŠvP.

 

Majstrovstvá okresu žiakov v atletike  2009

Majstrovstvá okresu žiačok v atletike výsledková listina

foto >>>

Majstrovstvá okresu žiakov v atletike výsledková listina

 

Predseda vlády SR Robert Fico otvoril multifunkčné ihrisko v areáli našej školy.

Vo štvrtok 21. mája 2009 o 16.00 h v areáli našej ZŠ otvoril predseda vlády SR Robert Fico multifunkčné ihrisko, ktoré sa vybudovalo aj s prispením financií z rezervy predsedu vlády SR. Na ihrisku sa uskutočnil minifutbalový turnaj za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica. Najnovšie multifunkčné ihrisko s umelou trávou doplnenou kremičitým pieskom (umožňujúce došmykovanie, aby v zápale hry nedochádzalo k zraneniam kĺbov), farebne vyčlenenými hracími plochami na hádzanú, volejbal, tenis a malý futbal je vybavené aj večerným osvetlením a k dispozícii bude nielen žiakom a učiteľom školy, mládeži, ale aj širokej verejnosti.  

  foto.....

 

Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise žiakov a žiačok pre školský rok 2008/2009

 

V dňoch 6. a 7. mája 2009 sa naša škola stala dejiskom Majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise žiakov a žiačok pre školský rok 2008/2009. S radosťou sme uvítali, že organizátori si vybrali práve naše športové priestory, a tým zviditeľnili nielen našu školu, ale aj obec.                                      

foto.....                                                                                           výsledky....


Kinderiáda sú atletické preteky pre deti druhých až piatych tried slovenských základných škôl. http://www.kinderiada.sk/

21. apríla 2009 sa naši žiaci zúčastnili regionálneho kola Kinderiády v Banskej Bystrici. Čakali na nich atletické disciplíny: beh na 60 m, skok do diaľky, skok z miesta, hod plnou a kriketovou loptou, štafetový beh na 4X60m. Medzi jednotlivými súťažnými disciplínami sa deti mali možnosť zabaviť mimo súťažnými disciplínami Kids´Athletics a hrami Kinder.

Našim malým pretekárom sa v hale a v  areáli Športového gymnázia v Banskej Bystrici darilo a získali okrem prvých  zážitkov zo skutočných atletických pretekov aj pekné výsledky.

 vyhodnotenie ...                                                                    foto...


 
Dňa 26.3.2009 prebiehal Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo.

26.3.2009 prebiehal Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo. Do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína postúpili víťazi jednotlivých kategórií a úspešne nás reprezentovali v prednese poézie a prózy.

 Vynikajúce výsledky dosiahli:

Daniel Demjanovič

Franko Golčiter

Nika Račková

Nina Hoduliaková

Dagmar Fábiková

1. miesto v prednese prózy – III. kategória

2. miesto v prednese poézie – I. kategória

2. miesto v prednese prózy – III. kategória

3. miesto v prednese prózy – II. kategória

3. miesto v prednese poézie – III. kategória

 Gratulujeme!

 

POCTA MILANOVI RÚFUSOVI

Posledný marcový deň sa na našej škole niesol v duchu spomienok. Spomínali sme na osobnosť spisovateľa  Milana Rúfusa a lúčili sme sa s mesiacom knihy.

             Život, tvorbu básnika si na spoločnom stretnutí pripomenuli nielen žiaci, ale aj dospelí obyvatelia obce. Svoje obľúbené verše od spomínaného autora predniesli recitátori rôznych vekových kategórií. Päťročná Stelka Paučová zarecitovala Modlitbu za starkú, pani učiteľka Jarka Belková objasnila prítomným divákom okolnosti, za ktorých vznikla zbierka Pamätníček. Umelecké slovo striedali faktografické údaje prameniace zo života spisovateľa, spomienky a slová vďaky.

           Súčasťou podujatia bolo vyhodnocovanie najaktívnejších čitateliek – Alexandry Filipiakovej, Kristínky Ďuriškovej (obidve zo 6. A triedy) a  čestných členiek školskej i obecnej knižnice. Ocenenie  „čestná členka knižnice„  získali p. Evka Rakytková, p. uč. Jarka Belková a p.uč. Elenka Malčeková .

          POCTA MILANOVI  RÚFUSOVI  vznikla zásluhou pani zástupkyne Márie Zivákovej, jej starostlivého a citlivého výberu umeleckého materiálu .

foto....

 

 
Deň učiteľov

26.3.2009 učitelia našej školy oslavovali svoj sviatok - Deň učiteľov. Všetkým prišli poblahoželať zástupcovia z Obecného úradu v Kalinove i z Rady školy pri ZŠ s MŠ v Kalinove a žiaci ZŠ ich potešili pekným programom.
Spomedzi učiteľov získali ocenenie za svoju dlhoročnú a obetavú prácu v ZŠ a MŠ, za výsledky dosiahnuté so žiakmi v rôznych súťažiach a reprezentácii školy a obce p.u. Mgr. Viera Švingálová, p.u. Mgr. Mária Ziváková a p.u. Emília Kasáčová. Prítomným učiteľom sa prihovorila a vyzdvihla ich prácu, za ktorú im poďakovala bývalá p. riaditeľka školy J.Belková.

foto....


Dňa 17.3. 2009 prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Velikán, spisovateľ, básnik P. O. Hviezdoslav pre nás zanechal literárne dielo nesmiernej hodnoty. Význam jeho diel si pripomíname súťažou v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.


Vyhodnotenie tohtoročného školského kola v I. kategórii :

Vyhodnotenie tohtoročného školského kola v II. a III. kategórii


oslava MDŽ

Dňa 6.marca 2009 sa konala dedinská oslava MDŽ. Aj žiaci našej školy prispeli krátkym programom, ktorý venovali svojim mamičkám a starým mamám.

foto....

 

KOMPARO

 6. novembra 2008 -   sa naši deviataci zapojili do testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka a matematiky ako prípravu na Testovanie , ktoré uskutočňuje firma Exam testing, spol. s r. o. 

V testovaní z matematiky dosiahli veľmi dobré výsledky:

Priemerná úspešnosť našich žiakov                                                     60,2 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR                         52,5 %

% zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako naša škola          82,9 %

 

Blahoželáme im a prajeme aj na Testovaní 9 podobné, vynikajúce výsledky!!!!!!!

Tu si môžete stiahnuť graf z výsledkami

 Za tento úspech dostala  škola diplom:že to s prípravou deviatakov myslí vážne“

 

Štartuje 16. ročník Matematickeho klokana

V januári 2009 spoločnosť EXAM testing žiakom na všetkých základných a stredných školách opäť ponúkla možnosť zúčastniť sa najväčšej medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Žiaci našej školy sa môžu prihlásiť do piatku 13. februára u svojej pani učiteľky matematiky.

Viac informácií o súťaži tu:  http://www.exam.sk/ziaci/ziaci_klokan.php


Sviatočný program pre ľudí, ktorí našli svoj domov v Betánii

Žiaci našej školy zavítali 18.12.2008 do Betánie, aby vniesli svojím pripraveným programom sviatočnú atmosféru Vianoc všetkým ľuďom, ktorí tam našli svoj domov a ľuďom, ktorí sa o nich starajú. Zaželali všetkým pokojné a milostiplné vianočné sviatky a veľa zdravia, šťastia, pokoja a lásky v novom roku 2009

foto.....


Karneval

Školský karneval 19.12.2008
Posledný piatok pred Vianočnými prázdninami našu telocvičňu zaplnili zvieratká, čertíci, anjeli, králi, princezné, ba i draky, ...veselo sme sa zabavili na školskom karnevale. Deň ako z rozprávky pestro spríjemnil dni pred prichádzajúcimi sviatkami zimy a zanechal veselé spomienky.

foto.....

 
Natáčanie relácie Góóól v STV

Na pozvanie Slovenskej televízie sa v piatok zúčastnila nominovaná skupina žiakov školy nakrúcania športovej relácie GÓÓÓL, ...

 vysielalo sa 21.12.2008 na STV.

 

27. október 2008 - Medzinárodný deň školských knižníc

Akcia bola zameraná na možnosti využívania školskej knižnice, na činnosť knihovníka. Cieľom bolo motivovať žiakov, aby si uvedomili, že všetky potrebné informácie môžu vyhľadať v školskej knižnici.

viac tu >>>>

 
Futbalový turnaj piatakov a šiestakov

V rámci Jesenných športových dní sa konal 21.10.2008 futbalový turnaj piatakov a šiestakov z našej ZŠ

viac tu >>>>

Dňa 9. júna 2008 prebehol  výlet 1.A a 2.A triedy v Banskej Bystrici kde navštívili Pamätník SNP a Prírodné múzeum  viac tu >>>>

 

Dňa 11.mája 2008 pripravili žiaci našej školy kultúrny program ku Dňu matiek   viac tu >>>>

 

7. mája 2008 Majstrovstvá okresu v atletike žiakov v areáli ZŠ s MŠ Kalinovo
 viac tu >>>>

 

29. 4 . 2008 sme v spolupráci s pracovníkmi CHKO Cerová vrchovina a obecného úradu v Kalinove  vyčistili územie chráneného areálu „Pod šťavicou“   viac tu >>>>

 

Dňa 14.4.2008 sa konali v Kysuckom Novom Meste MK /ZA.+BB./ mladšieho žiactva v stolnom tenise.

Dňa 20.4.2008 sa v Rimavskej Sobote konal krajský bodovací turnaj dorastencov a dorasteniek v stolnom tenise  čítajte ďalej >>>>

 

Spoločnosť Microsoft Slovakia v rámci iniciatívy Partneri vo vzdelávaní vyhlásila 2. veľkú súťaž o najlepší vzdelávací materiál na portáli  viac tu >>>>

 

Dňa 7.marca 2008  prebehli dedinské oslavy MDŽ, na ktorých spestrili program i žiaci našej ZŠ a MŠ  viac tu >>>>

 

Dňa 2. februára 2008 sa uskutočnil Lyžiarsky výcvik viac tu >>>>

 

Dňa 1.februára 2008 prebehol v materskej škole karneval, boli tu prezentované krásne a zaujímavé masky. viac tu >>>>

 

Úspech našich dievčat na Majstrovstvách okresu v basketbale dievčat - čítajte ďalej >>>>

 

Späť hore

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa