Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Projekty
 
 

Projekty

 

Vyhodnotenie projektu Záložka do knihy spája školy v školskom roku 2014/2015

Opakovane sa zapájame so žiakmi do uvedeného projektu. Spájame ho s aktivitami pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

Žiaci sa do zhotovovania záložiek zapojili veľmi ochotne, do školy si priniesli okrem potrebných pomôcok aj svoje obľúbené knihy a čítali z nich zaujímavé úryvky.

Záložky  majú najrozmanitejšie tvary, sú vyrobené  rôznymi technikami. Tešia sa na záložky a kontakty od spolužiakov z partnerskej školy v Michalovciach.

                                                                                     Mgr. Judita Karáseková, vyučujúca SJL

Na zhotovovanie záložiek v tomto školskom roku som sa veľmi tešil. Jednak preto, že je to zábava a tiež preto, lebo ich robíme pre potešenie iným. Na uvedený deň som sa starostlivo pripravil. Doma som si vyrobil obdĺžnikové hárky, namočil ich do čierneho čaju, aby získali svoje „čaro“. V škole som vyrobil 2 záložky, na obidve som napísal citáty zo svojej obľúbenej knihy, dotvoril som ich vylisovanými listami a kôrou zo stromov. Pokojne som ich odovzdal pani učiteľke pre iného spolužiaka s pocitom, že tiež dostanem podobné a možno ešte krajšie  z priateľskej školy. Rád by som sa dozvedel, kto dostane moju záložku. Zanechal som možnému majiteľovi v „čarovnej kapsičke“ odkaz, aby mi poslal e-mail alebo aby si ma pridal medzi priateľov.

                                                                                Pavol Trnavský, 7. B

Deň, keď zhotovujeme záložky, sa mi celkom páči. Rozprávame sa o obľúbených knihách a vzájomne sa inšpirujeme, čo zaujímavé by sme mohli prečítať. Na hodinách tvoríme a keďže mám rada výtvarnú výchovu, som veľmi spokojná. Záložky preposielame na iné školy, a tak máme možnosť nadviazať nové priateľstvá.

                                                                               Sofia Fafuliaková, 8. A

Záložka do knihy spája školy sa stala na našej škole tradíciou.

V tomto roku som sa rozhodla zhotoviť záložku v tvare konskej hlavy. Inšpirovala som sa knihou, ktorú som si kúpila, keď sme navštívili predstavenie v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Kniha sa volá Dievča v sedle. Už teraz sa teším na záložku z priateľskej ZŠ v Michalovciach.

                                                                                Anna Popová, 7. B

 

Projekt UNICEF – Škola v krabici

Naša škola sa zapojila do projektu UNICEF – Škola v krabici.

V rámci projektu RECYKLOHRY nám spríjemnila nástup do školy v septembri kreatívna úloha na začiatok školského roka. Prostredníctvom riešenia tejto úlohy (Charitatívna odpadová šarkaniáda) sme sa zapojili do projektu UNICEF – Škola v krabici a urobili sme aj dobrý skutok.

Šarkana vyrobili žiaci VI.A triedy na hodinách výtvarnej výchovy. Jedna skupina vyrábala telo šarkana, ostatní pripravovali vlajky afrických štátov, ktoré prilepili na špagát, tvoriaci chvost šarkana.

Žiaci 1.A a 2.A triedy zasa spoločne vytvorili šarkana „Černoška“ a spoločne hrali opreteky s vetrom, kto dlhšie udrží ich čierneho kamaráta vo vzduchu.

J. Fáberová

 

Celoslovenský projekt Fullova ruža 2011

Základná škola Ľudovíta Fullu na Maurerovej ul. 21 v Košiciach vyhlásila v tomto roku už 8. ročník celoslovenského teleprojektu v jednoduchej počítačovej grafike pre materské školy, základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá.

Začiatok 8. ročníka: 14.01.2011

Uzávierka súťaže:  15.03.2011

 

Viac o súťaži:

http://www.zsfullu.sk/ruza/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=176

 

Do súťaže sa zapojili i žiaci našej školy a dosiahli pekné ocenenia:

Zlatá ruža na tému: Škola budúcnosti

Kategória I.A:

Zinka Karáseková  3.A trieda 

 

Čestné uznanie :

Kategória I.A:

Adam Haráni         3.B trieda

Samuel Oravec      3.A trieda

 

Kategória I.B:

Martina Mikušová  7.A trieda

ukážky.....

J. Fáberová

 

Spoločnosť Microsoft Slovakia v rámci iniciatívy Partneri vo vzdelávaní vyhlásila 2. veľkú súťaž o najlepší vzdelávací materiál na portáli www.modernyucitel.net.

viac tu >>>>

 

 

Projekt  CENA SLOVAK TELEKOM

Predmetom 1. ročníka súťaže bolo písomné spracovanie vlastných metodických skúseností z využívania IKT vo svojom vyučovacom predmete, ktoré je možné ďalej využívať a uplatniť vo vzdelávacom procese v školách.

Práca Mgr. J. Fáberovej  „Ako využívam IKT vo svojej práci ako učiteľka na 1. stupni ZŠ“ skončila v konečnom poradí na 2. mieste v kategórii základných škôl.

27. novembra 2007 vyhlásili predstavitelia spoločnosti Slovak Telekom výsledky 2. ročníka súťaže Cena Slovak Telekom, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva SR.

Na slávnosti v Pálffyho paláci v Bratislave bola medzi ocenenými i p. u. J. Fáberová.

V kategórii základných  škôl jej za prácu „ IKT – môj kľúč ku detským srdiečkam „ bolo udelené čestné uznanie za mimoriadny prínos do pedagogiky.

 

Detský   čin   roka   2007

Kategória:   Dobrý nápad

Kolektív 5. B triedy  a triedna učiteľka PaedDr. Jarmila Jackuliaková

Na svete je veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc

>>> viac <<<

 

Ocenenia na Medzinárodnej konferencii EUROLOGO 2007

Od 20. januára 2007  sa mohli žiaci a učitelia  SR  zapojiť do  medzinárodných projektov, ktoré vznikli v rámci medzinárodnej konferencie Eurologo 2007

 

Projekt MASKOT

http://www.maskot.ic.cz/home.php3

Každý,  kto mal  chuť a  chcel sa zapojiť do  súťaže,  nakreslil vlastnú predstavu maskota, ktorý by mal sprevádzať majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2011.  Žiaci 1.stupňa našej školy  sa v roku 2006 do projektu zapojili a práca Zuzky Mitterovej získala 2. miesto. >> pozri fotogalériu >>>> 

Ostatné práce  sú uverejnené na stránkach Infoveku:

http://www.maskot.ic.cz/home.php3?page=gal_s&od=0&typ=a

 

Projekt POHĽADNICE

V školskom roku 2005/06 sa žiaci  4. triedy zapojili do projektu Poľadnice a  podarilo  sa im nakresliť pekné pohľadnice pomocou grafického editora LogoMotion  V prípade záujmu si môžete stiahnuť práce TU >> 1-2-3

 

SOM EURÓPAN

      V Euro nezábudníčku 2007/2008 , kde môžeme nájsť potrebné informácie o Európskej únii, zábavu či neodmysliteľného pomocníka - diár, bola vyhlásená  súťaž pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča – reklamná kampaň na tému : „Som Európan“.

       Do súťaže sa zapojila okrem  veľkého  množstva tried z celého Slovenska aj naša 2.A trieda.

 Zhotovili sme billboard a vymysleli sme slogan:

„Ja som Slovák z Európy, na mňa slnko jasne svieti „Napísali sme spoločne príbeh  a výtvarno – literárne dielo sme poslali do celoslovenskej súťaže.

  V súťaži sa hodnotila  výtvarná časť - bilboard (logo, slogan, výkres (bilboard)) a samostatne literárna časť - napísaný príbeh. Pri hodnotení bodov sa prihliadalo na originalitu nápadu, spracovanie a vek žiakov.

Hoci sme nevyhrali, sme radi, že sme  sa stali tvorcami nášho  prvého billboardu a náš slogan patrí medzi vybrané slogany na stránke:

http://www.euroinfo.gov.sk/

index/go.php?id=1566

 

Matematický vtip a názorná učebná pomôcka 

Úlohou žiakov bolo vymyslieť kreslený matematický vtip, ktorý súvisí s nejakým matematickým pojmom, vzťahom, situáciou, teóriou, či praxou. Alebo jednoduchými prostriedkami vytvoriť názornú učebnú pomôcku na vysvetlenie ľubovoľného matematického problému.

Do projektu sa zapojili žiaci 5.B triedy, Termíny projektu: november 2006 - máj 2007    Tu sú práce našich žiakov >> pozri fotogalériu >>>> 

 

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa