Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Úspechy
 
 

úspechy

 
 

RIADITEĽSKÉ  OCENENIA

v školskom roku 2016/2017

Diplom za úspešnú reprezentáciu školy v predmetových súťažiach:

1.

Miroslava Hroncová

2.A

Úspešná reprezentácia školy v speváckej súťaži Slávik Slovenska

2.

Ema Pechová

4.A

Úspešná reprezentácia školy v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

3.

Michal Kováč

5.A

Úspešná reprezentácia školy v  matematickej a geografickej olympiáde

4.

Timotej Zaťko

5.A

Úspešná reprezentácia školy v recitačných a metamických súťažiach

5.

Jakub Malček

6.A

Úspešná reprezentácia školy v Pytagoriáde

6.

Samuel  Gucký

6.A

Úspešná reprezentácia školy v dejepisnej olympiáde

7.

Adrián Šuľaj

6.A

Úspešná reprezentácia školy v technickej olympiáde, v recitačnej a matematických súťažiach

8.

Dušan Zavaterník

6.A

Úspešná reprezentácia školy v technickej olympiáde

9.

Pavol Máliš

7.A

Úspešná reprezentácia školy v dejepisnej a geografickej olympiáde

10.

Zuzana Pachotová

7.A

Úspešná reprezentácia školy v matematických súťažiach

11.

Stela Paučová

7.A

Úspešná reprezentácia školy v recitačných  súťažiach a geografickej olympiáde

12.

Monika Kminiaková

7.A

Úspešná reprezentácia školy v recitačných súťažiach a biblickej olympiáde

13.

Peter Machava

8.A

Úspešná reprezentácia školy v matematickej a dejepisnej olympiáde

14.

Marek Kelement

9.A

Úspešná reprezentácia školy v technickej olympiáde

15.

Pavol Trnavský

9.A

Úspešná reprezentácia školy v recitačných súťažiach, technicek, matematickej, biologickej a ZOO olympiáde.

 Diplom za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach:

1.

Matúš Király

3.A

Úspešná reprezentácia školy v stolnom tenise

2.

Martin Caban

5.A

Úspešná reprezentácia školy v streľbe

3.

Lukáš Filipiak

5.A

Úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach

4.

Matúš  Melicherčík

6.A

Úspešná reprezentácia školy v streľbe

5.

Sofia Slováková

7.A

Úspešná reprezentácia školy v stolný tenis, streľba, futbal

6.

Monika Kminiaková

7.A

Úspešná reprezentácia školy v stolný tenis, streľba, futbal

7.

Sára Oravcová

7.A

Úspešná reprezentácia školy v stolnom tenise, futbal

8.

Tatiana Lórinčíková

7.A

Úspešná reprezentácia školy v atletike

9.

Veronika Šufliarska

7.A

Úspešná reprezentácia školy v atletike, cezpoľný beh, súťaž mladých záchranárov CO

10.

Stela Paučová

7.A

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov CO a v atletike

11.

Martin Majer

7.A

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov CO

12.

Radoslav Gábor

7.A

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov CO

13.

Martin Tomiš

8.A

Úspešná reprezentácia školy v streľbe

14.

Marina Marcineková

8.A

Úspešná reprezentácia školy v streľbe

15.

Natália Zavaterníková

8.A

Úspešná reprezentácia školy v atletika- výška a 800 m

16.

Viktória Kollárová

8.A

Úspešná reprezentácia školy v atletike – výška a cezpoľný beh

17.

Marek Kelement

9.A

Úspešná reprezentácia školy v atletike – 60m, 300m, štafeta, cezpoľný beh

18.

Adam Jackuliak

9.A

Úspešná reprezentácia školy v atletike – diaľka, štafeta a cezpoľný beh

19.

Samuel Oravec

9.A

Úspešná reprezentácia školy v stolnom tenise

20.

Zina Karáseková

9.A

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov

21.

Jolana Hyriaková

9.A

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov

22.

Svatava Lacová

9.A

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov

23.

Nina Hazuchová

9.A

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov

24.

Pavol Trnavský

9.B

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov

25.

Dávid Kollár

9.B

Úspešná reprezentácia školy v atletike – guľa, výška štafeta

26.

Bianka Baranová

9.B

Úspešná reprezentácia školy v atletike – guľa, štafeta

 Diplom riaditeľa školy

1.

Carolina Vengrínová

I.A

Výborný prospech a vzorné správanie 

2.

Ema Kačániová

II.A

Výborný prospech a vzorné správanie 

3.

Martin Gucký

III.A

Výborný prospech a vzorné správanie 

4.

Katarína Bračoková

IV.A

Výborný prospech a príkladné si plnenie školských povinností

5.

Ema Vantrubová

V.A

Výborný prospech a tvorivý prístup k plneniu školských povinností

6.

Timotej Zaťko

V.A

Výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a vzorné správanie

7.

Lucia Ostrihoňová

VI.A

Vzorné správanie a zodpovedný prístup k plneniu školských povinností

8.

Veronika Šufliarska

VII.A

Výborný prospech

9.

Pavol Mališ

VII.A

Výborný prospech a reprezentáciu školy v predmetových olympiádach

10.

Stela Paučová

VII.B

Výborný prospech a reprezentácia školy

11.

Zuzana Pachotová

VII.A

Výborný prospech a vzorné správanie

12.

Michal Krutko

VIII.A

Výborný prospech a reprezentácia školy

13.

Martin Tomiš

VIII.A

Výborný prospech a reprezentácia školy

14.

Zina Karáseková

IX.A

Výborný prospech a zodpovedný prístup k plneniu si školských povinností

15.

Simona Popová

IX. B

Výborný prospech a svedomitá príprava na vyučovanie

16.

Peter Halgaš

IX. B

Vzorné správanie a zodpovednú prípravu na vyučovanie

17.

Pavol Trnavský

IX.B

Výborný prospech a reprezentácia školy

KNIŽNÉ ODMENY šk. rok 2016/17

Trieda

Meno a priezvisko žiaka

Dôvod

I. A

Caroline Vengrínová

Za výborný prospech a vzorné správanie.

II. A

Ema Kačániová

Za výborný prospech a vzorné správanie.

III.A

Martin Gucký

Za výborný prospech a vzorné správanie.

IV. A

Katarína Bračoková

Za výborný prospech a príkladné plnenie školských povinností.

V. A

Emma Vantrubová

Za tvorivý prístup k plneniu školských povinností.

VI. A

Lucia Ostrihoňová

Za vzorné správanie a zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

VII. A

Veronika Šufliarska

Za výborný prospech a reprezentáciu školy v športových súťažiach.

VIII.A

Michal Krutko

Za reprezentáciu školy v matematických súťažiach.

IX.A

Zina Karáseková

Za výborný prospech a zodpovedný prístup k plneniu si školských povinností.

IX.B

Peter Halgaš

Za vzorné správanie a zodpovednú prípravu na vyučovanie.

Výsledky PORTFÓLIA šk.r. 2016/2017

Trieda

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Počet bodov

Celkové umiestnenie

I. A

1.

Matúš Mázor

27,5

 

 

2.

Veronika Svoreňová

26

 

 

3.

Caroline Vengrínová

25,5

 

II.A

1.

Miroslava Hroncová

29

3.

 

2.

Matej Malček

27

 

 

3.

Tomáš Caban

26

 

III.A

1.

Martin Gucký

35

1.

 

2.

Marúš Király

35

1.

 

3.

Timea Zaťková

27

 

IV.A

1.

Adam Dojčiar

32

2.

 

2.

Daniela Staníková

28

 

 

3.

Katarína Bračoková

25

 

         

V.A

1.

Lukáš Filipiak

49

3.

 

2.

Timotej Zaťko

42

 

 

3.

Michal Kováč

25

 

VI.A

1.

Milan Caban

32

 

 

2.

Adrián Šuľaj

31

 

 

3.

Dominika Knechtová

29

 

VII.A

1.

Stela Paučová

63,5

2.

 

2.

Veronika Šufliarska

48

 

 

3.

Sofia Slováková

44

 

VIII.A

1.

Martina Marcineková

46

 

 

2.

Martin Tomiš

44

 

 

3.

Peter Machava

42

 

IX.A

1.

Marek Kelement

30

 

 

2.

Samuel Oravec

29

 

 

3.

Svatava Lacová

20

 

IX.B

1.

Pavol Trnavský

80

1.

 

2.

Dávid Kollár

20

 

 

3.

Adam Haráni

19

 

 

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa