Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Úspechy
 
 

úspechy

 

RIADITEĽSKÉ  OCENENIA

v školskom roku 2015/2016

Diplom za študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v predmetových súťažiach:

1.

Adam Dojčiar

III.A

Úspešná reprezentácia školy v pytagoriáde

2.

Milan Caban

V.A

Úspešná reprezentácia školy v pytagoriáde

3.

Samuel Gucký

V.A

Úspešná reprezentácia školy v geografickej olympiáde

4.

Zuzana Pachotová

VI.A

Úspešná reprezentácia školy v matematických súťažiach

5.

Monika Kminiaková

VI.A

Úspešná reprezentácia školy v recitačných súťažiach a v pytagoriáde

6.

Pavol Mališ

VI.A

Úspešná reprezentácia školy v dejepisnej olympiáde

7.

Stela Paučová

VI.A

Úspešná reprezentácia školy v recitačných súťažiach a v geografickej olympiáde

8.

Peter Machava

VII.A

Úspešná reprezentácia školy v olympiádach z matematiky, geografie a dejepisu

9.

Marek Kelement

VIII.A

Úspešná reprezentácia školy v technickej olympiáde

10.

Pavol Trnavský

VIII.B

Úspešná reprezentácia školy v recitačných súťažiach, v olympiáde z matematiky, geografie a biológie

11.

Pavol Trnavský

VIII.B

Úspešná reprezentácia školy v technickej olympiáde
12. Patrícia Hakeľová IX.A Úspešná reprezentácia školy v olympiádach zo slovenského jazyka a matematiky

13.

Silvia Hullová

IX.A

Úspešná reprezentácia školy v recitačnej súťaži

 

Diplom za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach:

1.

Matúš Király

II.A

Úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach

2.

Lukáš Filipiak

IV.A

Úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach

3.

Tamara Oravcová

IV.A

Úspešná reprezentácia školy v stolnotenisových súťaž.

4.

Sofia Slováková

VI.A

Úspešná reprezentácia školy v streleckých súťažiach

5.

Sára Oravcová

VI.A

Úspešná reprezentácia školy v stolnotenisových súťaž.

6.

Monika Kminiaková

VI.A

Úspešná reprezentácia školy v streľbe

7.

Martina Marcineková

VII.A

Úspešná reprezentácia školy v streleckých a športových súťažiach

8.

Samuel Oravec VIII.A Úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach

9.

Šimon Račko IX.A Úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach

10.

Slavomír Kušpál IX.A Úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach

11.

Janka Mičodová IX.A Úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach

12.

Imrich Hájaš

IX.A

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov CO a v športových súťažiach

13.

Martin Ďuriško IX.A Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov CO a v športových súťažiach

14.

Patrícia Hakeľová

IX.A

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov CO a v športových súťažiach

15.

Silvia Hullová

IX.A

Úspešná reprezentácia školy v súťaži mladých záchranárov CO a v športových súťažiach

Knižné odmeny:

Trieda

Meno a priezvisko žiaka

Dôvod

I. A

Daniela Demeová

Za výborný prospech a vzorné správanie

II. A

Tamara Paálová

Za výborný prospech a vzorné správanie

III.A

Bruno Machava

Za výborný prospech a vzorné správanie

IV. A

Adriana Bariaková

Za výborný prospech a vzorné správanie

V. A

Adrian Šuľaj

Za výborný prospech, reprezentáciu školy a vzorné správanie

VI. A

Pavel Máliš

Za výborný prospech a reprezentáciu školy.

VII. A

Martin Tomiš

Za výborný prospech a reprezentáciu školy

VIII.A

Ľudovít Turoň

Za výrazné zlepšenie prospechu

Výsledková listina 2015/2016

Trieda

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Počet
bodov

Celkové
umiestnenie

I. A

1.

Anna Mária Kurišová

29

 

 

2.

Tomáš Caban

25

 

 

3.

Miroslava Hroncová

23

 

II.A

1.

Matúš Király

38

3.

 

2.

Martin Gucký

31

 

 

3.

Michal Majer

29

 

III.A

1.

Daniela Staníková

37

 

 

2.

Adam Dojčiar

36

 

 

3.

Katarína Bračoková
Samuel Cirák 

35

 

IV.A

1.

Timotej Zaťko

48

1.

 

2.

Lukáš Filipiak

46

2.

 

3.

Matúš Dováľ

33

 

V.A

1.

Milan Caban

40

3.

 

2.

Zuzana Babicová

26

 

 

3.

Adrián Šuľaj
Ján Grendel

25

 

VI.A

1.

Stela Paučová

35

 

 

2.

Monika Kminiaková

31

 

 

3.

Sára Oravcová

29,5

 

VII.A

1.

Martina Marcineková

39,5

 

 

2.

Adam Siheľský

35

 

 

3.

Peter Machava

33

 

VIII.A

1.

Marek Kelement

33

 

 

2.

Adam Jackuliak

29

 

 

3.

Samuel Oravec

24

 

VIII.B

1.

Pavol Trnavský

54

1.

 

2.

Dávid Kollár

23

 

 

3.

Kristína Bariaková

21

 

IX.A

1.

Silvia Hullová

46

2.

  2. Janka Mičodová 35  
  3. Patrícia Hakeľová
Martin Ďuriško
34  

 

 

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa