Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Materská škola
 
 

Materská škola

 
 Nové foto z Materskej školy  

Foto zo života v materskej škole

Oslava MDD v materskej škole

 Rozlúčka s MŠ  Veselé prázdninové fotografie z MŠ

Foto začiatok školského roka 2011/12

 

 

 

Charakteristika Materskej školy

 

        Kalinovo leží na území historického Novohradu v okrese Poltár. Rozprestiera sa v Lučenskej kotline, ktorá je zo severnej strany ohraničená južným úpätím Slovenského Rudohoria a z južnej otvorená. Obcou preteká rieka Ipeľ. Z východnej strany sa ponad ňu vypína kopec Háj, z ktorého je najkrajší pohľad na okolie. Nadmorská výška v strede obce je 207 m, v chotári 190 – 365m.

     Od roku 1960 je súčasťou obce Hrabovo.

     V obci je okolo 790 domov, niekoľko činžiakov. Podľa posledných údajov tu žije okolo  2300 obyvateľov, z toho asi 600 detí.

      Materská škola, resp. detská opatrovňa  vznikla 21.júna 1946 a mala zapísaných 48 detí. Od roku 1949 to už bola MŠ, umiestnená v provizórnych priestoroch v ZŠ. Od roku 1955 bola v Kalinove zriadená dvojtriedna MŠ v budove vtedajšieho MNV. Budova, v ktorej sa nachádzame teraz, bola slávnostne skolaudovaná a otvorená 29. septembra 1976 a bola v nej spočiatku umiestnená trojtriedna materská škola.

      V školskom roku 2004/2005 nastali v MŠ pre nízky počet detí organizačné zmeny a od 2. septembra 2004 boli otvorené len 2 triedy (tento stav pokračuje už štvrtý rok). K 3. septembru 2007 je do MŠ zapísaných 54 detí.

     MŠ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 3 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu, s obedom alebo bez. Výchovný jazykom je slovenský jazyk. V MŠ máme tento školský rok 3 deti rómskeho pôvodu.

Do I. triedy sú zaradené 3 – 4 – 5 ročné deti, celkový počet je zatiaľ 29,  3 deti pravdepodobne do MŠ tento školský rok nenastúpia.

Do II. triedy sú zaradené 4 – 5 – 6 ročné deti, celkový počet je 27.

III. trieda je zrušená.

 

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa