Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Učebné predmety
 
 

učebné predmety

 
Školské zvonenie

Hodina

Začiatok

hodiny

Koniec

hodiny

Prestávka

1.

7:30

8:15

5 minút

2.

8:20

9:05

20 minút

3.

9:25

10:10

5 minút

4.

10:15

11:00

10 minút

5.

11:10

11:55

5 minút

6.

12:00

12:45

 30 minút

7.

13:15

14:00

5 minút

8.

14:05

14:50

-

 Ranný dozor zabezpečujú vychovávateľky ŠKD v čase:

od  6:15 hod.  – do 7:30 hod.

 

UČEBNÉ PREDMETY

Názov

skratka

1.stupeň

 

 

 Informatická výchova I

Revelation Natural ART - téma Zima

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

Šaliansky Maťko

Matematika

M

Pytagoriáda, Testovanie 9

Informatika

 I

Revelation Natural ART - foto narodeniny

Nemecký jazyk

NJ

Foto z vyučovania

Anglický jazyk

AJ

 

Prírodopis

Pr

 

Biológia

B

 

Chémia

Ch

 

Zemepis

Z

Geológia

G

 

Dejepis

D

 

Telesná výchova

TV

 

Hudobná výchova

HV

 

Výtvarná výchova

VV

 

Technická výchova

TchV

 

Občianska výchova

OV

 

Etická výchova

EV

 

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa