Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Vedomostné súťaže
 
 

Vedomostné Súťaže

 

Pytagoriáda 2014 obvodné kolo

 

Obvodné kolo sa konalo v Poltári  pre P3 , P4 a P5 dňa 18.03.2014

 a pre P6, P7 a  P8 dňa 19.03.2014.

 

Umiestnenie riešiteľov obvodného kola:

P3 Jakub Malček – úspešný riešiteľ - 2.miesto

P4 Zuzana Pachotová  - úspešná riešiteľka – 1.miesto

      Stela Paučová – riešiteľka  -  2.miesto

P6 Adam Haráni – riešiteľ – 2.miesto

P7 Silvia Hullová – riešiteľka -  2 .miesto

P8 Lenka Ponická – riešiteľka – 3.miesto

                                                                                                  

                                                                               J.Fáberová

 

Pytagoriáda 2013

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do riešenia Pytagoriády. Do obvodného kola postúpili tí žiaci, ktorí boli úspešní v školskom kole v svojej kategórii:

 

  • P3 : Stela Paučová  a Ján Kubaliak

  • P4: Viktória Karáseková a Michal Krutko

  • P5: Adam Haráni a Pavol Trnavský

  • P6: Silvia Hullová

  • P8: Laura Cabanová

Obvodné kolo sa konalo pre P3 , P4 a P5 dňa 19.03.2013 a pre P6 a P8 dňa 20.03.2013.

Laura Cabanová sa ho z dôvodu nemoci nezúčastnila.

Úspešní riešitelia obvodného kola:

  • P3 Stela Paučová –  2.miesto

  • P5 Pavol Trnavský – 1.miesto

  • P6 Silvia Hullová –    2 .miesto

J.Fáberová

 
 
 
 
 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa