Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Krúžková činnosť
 
 

Krúžková Činnosť

Počítačový krúžok

Pri práci s počítačom sa žiaci učia efektívnej práci s najnovšími programami.

 

 

Literárno-dramatický krúžok v ZŠ s MŠ Kalinovo

Literárno- dramatický krúžok vznikol v roku 1999/2000 a začal pracovať pod vedením Zuzany Demjanovičovej.

 

Krúžok  „Šikovné ruky“

Žiaci počas celého roka spoznávajú rôzne i netradičné  materiály a vytvárajú z nich zaujímavé  vlastné výrobky.

 

 

 

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa