Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu IKT vo vyučovaní
 
 

IKT vo vyučovaní

 
11. ročník súťaže Informatický bobor v školskom roku 2017/2018


Čo je iBobor?
V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2017 sa stretnutie konalo v talianskom meste Brescia.

SÚŤAŽ prebiehala6. - 13. novembra 2017 :

  • V pondelok 6.11. Juniori.

  • V utorok 7.11. súťažilo 11 765 Drobcov (úspešných 3 303). (Nevidiaci a Seniori).

  • V stredu 8.11. a v pondelok 13.11. súťažilo 17 980Bobríkov (úspešných 6 299).

  • Vo štvrtok 9.11.a v pondelok 13.11. súťažilo 17 283Benjamínov(úspešných 4 695).

  • V piatok 10.11. a v pondelok 13.11. súťažilo 14 687 Kadetov (5 094 úspešných).

Spolu súťažilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl.

Z našej školy súťažilo 89 žiakov. 17-ti z nich boli úspešnými riešiteľmi a získali diplom.

J. Fáberová
 

 
Informatická súťaž iBobor 2016


Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.


Zúčastnilo sa 62 981 súťažiacich z 921 škôl.
Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov".
 

V kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov.


7. - 11. novembra 2016 prebieha SÚŤAŽ:

  • pondelok 7. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Juniori,

  • utorok 8. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Seniori,

  • streda 9. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Kadeti,

  • utorok 15. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Benjamíni,

  • piatok 11. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Bobríci.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

 

Výsledky našej školy:


Úspešní žiaci:

 

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

954. - 1374.

Martin Gucký, 3. A

76,00 bodov, 94. percentil

728. - 887.

Jakub Malček, 6. A

69,34 bodov, 96. percentil

2089. - 2327.

Timotej Zaťko, 5. A

61,35 bodov, 90. percentil

2367. - 2554.

Ján Grendel, 6. A

60,02 bodov, 89. percentil

2760. - 2846.

Samuel Gucký, 6. A

57,68 bodov, 87. percentil

3171. - 3449.

Veronika Šufliarska, 7. A

56,02 bodov, 85. percentil

3511. - 3712.

Milan Caban, 6. A

54,69 bodov, 83. percentil

4909. - 5219.

Pavol Trnavský, 9. B

50,69 bodov, 66. percentil


(J. Fáberová)

 
Informatická súťaž iBobor 2014


V novembri 2014 prebiehala informatická súťaž iBobor. Zapojilo sa do nej 56 žiakov z našej školy.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Jej snahou je iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Zúčastnilo sa jej 60 654 súťažiacich z 975 škôl. Viac sa o nej môžete dozvedieť na stránke:


http://www.ibobor.sk/


V utorok 11.11.2014 súťažilo 14 359 Kadetov. Z našej školy sa v tejto kategórii zúčastnilo 14 žiakov a najlepšie výsledky dosiahli a boli ohodnotení diplomom:

1367. - 1975. - Michal Púpala, 9. A - 68,01 bodov, 90. percentil
5304. - 5901. - Matej Púpala, 9. A - 57,35 bodov, 63. percentil
5983. - 6471. - Lenka Ponická, 9. A - 56,02 bodov, 58. percentil
6525. - 7237. - Miroslav Ľalík, 9. A - 54,69 bodov, 55. percentil
6525. - 7237. - Filip Paál, 8. A - 54,69 bodov, 55. percentil
7238. - 7286. - Silvia Hullová, 8. A - 54,68 bodov, 50. percentil
7393. - 7615. - Martin Ďuriško, 8. A - 53,35 bodov, 49. percentil
7693. - 8100. - Adam Čavoj, 8. A - 52,02 bodov, 46. percentil
8156. - 8785. - Imrich Hájaš, 8. A - 50,69 bodov, 43. percentil


V piatok 14.11.2014 súťažilo 13 211 Bobríkov. Z našej školy súťažilo v kategórii Bobrík 14 žiakov. Najlepšie výsledky dosiahli a boli ohodnotení diplomom:


1139. - 1490. - Ján Grendel, 4. A - 68,00 bodov, 91. percentil
1552. - 1891. - Lukáš Bednár, 4. A - 64,00 bodov, 88. percentil

V utorok 18.11.2014 súťažilo 21 466 Benjamínov. Z našej školy sa zúčastnilo v tejto kategórii 28 žiakov a medzi najlepších patrili a diplom získali:


1362. - 1583. - Pavol Trnavský, 7. B - 62,68 bodov, 94. percentil
3622. - 3667. - Peter Turoň, 6. A - 54,68 bodov, 83. percentil
4459. - 5014. - Miloš Dováľ, 6. A - 50,69 bodov, 79. percentil

J. Fáberová

 

Deň Českej republiky v našej triede.

                                 Projekt      ZEBRA

O projekte ZEBRA sme sa dočítali v časopise Zornička:

 

Rozhodli sme sa zorganizovať si deň Českej republiky najmä preto, že:           viac....

 

Projekt: BUBLINA

V našom projekte žiaci zľahka „fúkali do bublín“ s jednotlivými témami úloh. V kontexte so skúsenosťami, poznatkami, s využitím medzipredmetových vzťahov a IKT sa stala nafúknutá bublina pre nich bránou do zákonitostí života.

viac tu.....

 
 

IKT vo výchovno-vyučovacom procese:

 

Na prvom stupni ZŠ zaraďujeme  úspešne  IKT do výchovno-vyučovacieho procesu. Informačné a komunikačné technológie ponúkajú novú cestu k poznatkom, a to rôzne alternatívy, prinášajú širokú ponuku  nástrojov k získavaniu nových poznatkov, vytvárajú prostredie, v ktorom prebieha efektívnejšie, kvalitnejšie a atraktívnejšie vzdelávanie. Niektoré možnosti využitia IKT na 1. stupni ZŠ  sme zverejnili na stránke:

portál. moderný učiteľ

 

Projektové vyučovanie "Palička - pomocníčka"

 

Cieľ: Cielenými činnosťami s využitím IKT  a priamym pozorovaním prírodného spoločenstva popri Ipli rozvíjať poznatkovú, zážitkovú, výchovnú, pohybovú, komunikatívnu a estetickú rovinu žiaka. Pri plnení úloh  sprevádzala žiakov „PALIČKA – POMOCNÍČKA“ , ktorá podľa  svojej pomoci v jednotlivých predmetoch  dostala od žiakov tieto pomenovania:

1.    SJL - Rozprávková palička

2.    Prv. - palička „Ukazovátko“

2 .   Prv. -  palička „Ukazovátko“

3.    TV -  palička „Cvičtesomnou“

4.    Prv. -  palička „Oprisaomňa“

5.    M  -  palička „Veslo“

6.    Prv.  -  Palička „Včelorojchytajka“

7.    VV - Palička „Skalkyvyberajka „

7.    VV - Palička „Skalkyvyberajka „ animácie

 

Projektové vyučovanie "Loďka"

 

Téma:  „Loďka“

Ciele: Prostredníctvom spolupôsobiacich vyučovacích predmetov  zahrnutých do projektu a uplatnením medzipredmetových vzťahov rozvíjať základné komunikačné zručnosti žiakov a budovať poznávaciu, estetickú, zážitkovú, tvorivú a výchovnú rovinu žiaka v duchu využitia IKT.          čítaj ďalej >>>

 

 

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa