Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu ŠKD
 
 

Škd

 

Aby sa nám netúlali  - ŠKD v školskom roku 2014/2015

Činnosť ŠKD  je zameraná na zábavu, poučenie a vypracovanie domácich úloh. V oblasti rekreačno- záujmovej činnosti uskutočňujeme rôzne súťaživé hry a cvičenia v parku, vychádzky k Ipľu, kreslenie na asfalt, darčeky pre mamičky, otcov, budúcich prvákov,...

Vychádzky, šport a súťaže uskutočňujeme tak, aby sme deťom umožnili čo najviac času stráviť na čerstvom vzduchu, v prírode, a tak sa postarať o dobrý telesný a duševný rozvoj detí. Zaujímavé sú i besedy, ktoré sme pre ne pripravili:

Prvá pomoc – pani  Šufliarska

Apríl – mesiac lesov – pán Filipjak

Apríl – mesiac bezpečnosti – kpt. Káčerík PZ Lučenec

Poznaj ovocné stromy – pán Páriž

K MDD sme pripravili zábavné odpoludnie spojené s besedami a praktickými ukážkami :

Záchranári z firmy FALCK (Pavel Gucký, Bc. Balážová Lucia),HaZZ (Jozef,Žigo, Marek Aláč, Peter Lauko, Marek Siman, Peter Malček, Michal Marcinek, Ľubo Lorinčík, Peter Lorinčík), Kynologický klub Skladištná Vidiná ( Majer Martin, Marián Lipták, Ladislav Michálek).

Uskutočniť túto akciu, kde nechýbala zábava a poučenie, nám pomohol vybaviť p. Gucký, za čo mu veľmi pekne ďakujeme!

Ďakujeme ja OÚ v Kalinove za poskytnutie autobusu.

Eva Kudláková

Viď fotodokumentáciu.

 

Školské dvory neostali prázdne ani cez prázdniny.

 

     Aj v tomto školskom roku sa zatvárali brány školy v Kalinove neskôr. Vychovávateľky  v ŠKD pripravili pre deti v dňoch od 1.7. – 9.7.2010 zaujímavý program. Činnosť bola zameraná na zábavu i poučenie.

Hneď prvý deň sme navštívili letisko v Boľkovciach. Prezreli sme si areál letiska, meteorologickú stanicu. Dozvedeli sme sa, čo sa v nej nachádza a na čo slúži. Oboznámila nás o tom pracovníčka meteor. stanice p. Alštoková a rodič p. Géč, ktorý nás na výlete sprevádzal. Mali sme šťastie, práve zasadlo malé lietadlo s posádkou  p. Fillo so synom. Dovolili deťom posadiť sa do lietadla, poprezerať si kabínu lietadla a vyskúšať si pilotovanie. Ochotne odpovedali na zvedavé otázky detí. Plní dojmov z letiska sme sa premiestnili do lučenského parku. Tu sa deti dosýta vyšantili na preliezkach, hojdačkách a páčili sa im i zvieratká v parku (labute, ryby, páv, somárik, bažanty,...).

       Druhý deň  si svoje sily, odvahu a zručnosť mohli vyskúšať v brannom preteku. Streľba zo vzduchovky, hod granátom a beh sa páčili nielen chlapcom, ale aj dievčatám.

Celá letná činnosť bola popretkávaná zaujímavými aktivitami, ako sú súťaživé hry na ihrisku, v parku, hľadanie pokladu, kreslenie na asfalt a pod..

       Nasledujúci deň sme sa vybrali za ďalšími zážitkami na bicykloch do neďalekej Červene. Strávili sme tu veľmi pekný poldeň. Cykloturistiku sme si spestrili návštevou u Majerov, loptovými hrami, preliezkami a skákaním na trampolíne. Pani Majerová nám ukázala svojho koníka a povozila na ňom všetky deti. Jazda na koni sa deťom tak zapáčila, že sme v nej pokračovali aj nasledujúci deň. Autobusom sme sa vybrali na Fabianku. I keď sa počasie trošku pokazilo, dobrej nálade nič nestálo v ceste. Privítal nás majiteľ firmy p. Koška. Porozprával nám o chove koní. Ochotne odpovedal na zvedavé otázky detí a predstavil niektoré plemená. O jazdu na koníkoch sa postarala Lucka Kosková, pretekárka Koška Horse Team Lučenec . Povozila deti na koňoch , čo sa im veľmi páčilo a poďakovali sa im sladkou mrkvičkou. Naša cesta pokračovala ďalej návštevou obce Halič. Prezreli sme si pamätihodnosti obce (drevenú zvonicu, zámok,...) a zavítali sme na pizzu do reštaurácie Zbrojnica. Po chutnom občerstvení, šantení na preliezkach deti dostali od personálu na pamiatku balóny od Joža Pročka a ponáhľali sme sa domov. Po chutnom obede v školskej jedálni sme sa premiestnili na ihrisko, kde nás čakali policajti so svojimi štvornohými priateľmi. Porozprávali nám o svojej práci, o tom, ako sa cvičí služobný pes od šteniatka až po dospelosť. Ukázali praktické ukážky cvičenia šteniatka a dospelých psov, ako aj zachytenie páchateľa, vyhľadávanie podľa čuchu....

            Očakávaný deň 8.7.2010 – celodenný výlet na Donovaly do rozprávkového sveta Habakuky. Neleteli sme na metle, ale opäť nás priviezol autobus. Pred bránou rozprávkovej ríše nás očakávali nadprirodzené bytosti, ktoré nás pozvali do svojho sveta a ceremoniár  Smieško nás voviedol do čarovnej krajiny rozprávok Pavla Dobšinského. Rozprávková krajina sa páčila nielen deťom, ale aj dospelým.

           

     Posledný deň letnej činnosti sme ukončili kúpaním sa na kúpalisku v Poltári. Týždeň ubehol ako voda, ale spomienky a zážitky detí ostanú stále.

O bezpečnosť a zdarný priebeh jednotlivých činností dbali:

Vychovávateľky: E. Kudláková, K. Baranová, p.uč. Gálik a p.uč. Filipiak.

Príslušníci PZ Lučenec: p. V.Gallo, p. Sihelský,...

Letisko Boľkovce: p. Alštoková, p. Cibák, p. Vančo, p. Fillo.

Vedúca školskej jedálne p. Fungáčová a p. kuchárky V. Karáseková a S. Kudláková.

Zodpovedný za bezpečnú jazdu autobusom: p.Jackuliak.

Poďakovanie patrí vedeniu školy, p. riad. Mgr. V. Melovi a OÚ v Kalinove, najmä p. starostovi J. Šárkanovi za sponzorovanie cestovného na aktivity v okrese Lučenec.

 Touto cestou všetkým patrí veľké poďakovanie!

                                                                                            Eva Kudláková

Viac fotiek tu....

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa