Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Zaujímavosti
 
 

Zaujímavosti

 

Postrehy žiakov

Mnohí ľudia chodia v súčasnosti do divadla na rôzne divadelné predstavenia . Aj vybrané ročníky našej školy sa zúčastnili v pondelok premiéry divadelného predstavenia – Divadlo v kocke. Medzi nimi som bola aj ja.
Keď nám pani učiteľky oznámili, kam ideme, moje prvé myšlienky boli: „Čo tam budem robiť? Určite tam bude strašná nuda“ a podobne. No názor som zmenila hneď po vstupe do divadelnej sály. Na začiatku sa nám prihovoril režisér,ktorý bol zaujímavý a vtipný. Sedeli sme v pohodlných kreslách a bola tam príjemná atmosféra. Divadelná hra bola o piatich ľuďoch, ktorí sa z neznámeho dôvodu ocitli v divadle, ktoré malo byť každú chvíľu zrovnané so zemou. Najviac som sa bavila na mužovi, čo hral robotníka. Mal za úlohu vyhodiť divadlo do vzduchu a počas toho mal smiešne komentáre. Divadelné postavy sa medzi sebou rozprávali a diskutovali o tom, prečo sa práve oni ocitli na danom mieste. Prišli na to, že každý z nich má niečo spoločné s divadlom. Rozmýšľali aj nad tým, kto dal rozkaz na zbúranie divadla. Nakoniec zistili, že všetko má na svedomí jeden z nich, lebo ...
Toto predstavenie sa mi veľmi páčilo a bola by som rada, keby sme na podobné podujatia chodili častejšie.

Patrícia Hakeľová, 8.A


Návšteva divadla
V pondelok sme navštívili Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Boli sme na predstavení ,,Divadlo v kocke“. Na začiatku k nám prehovoril režisér a srdečne nás privítal v priestoroch divadla. V scénke hrali jaskyniarka, žiačka, učiteľka, šport. manažér a pracovník, ktorí sa ocitli na neznámom mieste. Dozvedeli sa, že sa nachádzajú v divadle, ktoré plánujú zbúrať. V divadle sme sa preniesli do obdobia antiky, stredoveku a renesancie. Počas divadelnej scény sme sa veľa dozvedeli o histórii divadiel, o obliekaní divadelných hercov, mená svetových dramatikov a základných divadelných pojmov. Záver predstavenia tak ako aj celý dej bol vtipný. Páčilo sa nám to a dúfame, že sa do tohto divadla ešte vrátime.

Janka Mičodová, 8.A


Divadlo v Kocke, pondelok 20. október 2014
Nadišlo ráno, kedy sme mali ísť do divadla. Ak mám pravdu povedať, netešil som sa a myslel som si, že v divadle bude nuda. No, keď sme vošli do priestorov divadla, prekvapilo ma, aké je to tam pekné a veľké a zrazu ma začalo všetko viac zaujímať. Tesne pred predstavením sa nám prihovoril režisér so zaujímavosťami súvisiacimi s divadelnou hrou.
A už to začalo. Na javisku sa objavili 5 herci a prekrikovali sa jeden cez druhého. Páčilo sa mi, že každý hral niekoho úplne odlišného, ako boli ostatní. Bola tam jedna postava teenegerky, ktorá hovorila do polovice predstavenia len: „To je SILA!“. Myslel som si, že nie je extra dobrá, keďže má rolu, kde sa musela učiť ledva dve slová . No zrazu sa rozhovorila a mala toho dosť veľa. Ostatní herci hrali ako profesionáli a boli super. Celé divadlo bolo zábavné a zaujímavé, určite by som sa tam vrátil ešte raz.

Maťo Ďuriško, 8. A


V pondelok sme vycestovali s výberom žiakov II. stupňa našej ZŠ do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene.
Všetci sme si mysleli, že to bude nudné a nezáživné. Hra sa volala Divadlo v kocke . Pred začiatkom predstavenia prišiel režisér a povedal nám niečo o hre a svojom zámere. Rozprával veľmi zaujímavo a zábavne . V predstavení vystupovali piati ľudia, ktorí sa navzájom nepoznali. Ocitli sa v staručkom divadle, no bolo odsúdené na zbúranie. Hra sa stala veľmi zábavnou, poučnou a zaujímavou tým, že herci rozprávali o divadle v minulosti, ako sa hralo, čo sa hralo, akí boli herci, kulisy, vtedajší režiséri a tvorcovia príbehov.
Bolo to naozaj veľmi poučné, len škoda, že predstavenie trvalo iba hodinku. V priebehu takého krátkeho času sme spoznali veľmi zábavnou a nenásilnou formou divadelnú históriu. Keď bude ďalšia príležitosť navštíviť divadlo, určite ju nezmeškám.

Silvia Hullová, 8.
 

 

Výborné umiestnenie našej školy

INECO - inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (http://skoly.sme.sk/rebricky/?r=2014&ts=Z%C5%A0&k=Banskobystrick%C3%BD&u=&h=skore)   zverejnil rebríček základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií v rámci celého Slovenska, zameraný na hodnotenie výsledkov žiakov. Rating hlavne na základe Testovania 9 (v školskom roku 2013/2014) posunul našu školu na 16.miesto v Banskobystrickom kraji, za čo patrí naše poďakovanie žiakom, všetkým p. učiteľkám, ktoré sa na kvalitnom vzdelávaní žiakov podieľali - osobitne p. učiteľkám  matematiky a slovenčiny, ktoré na vysokej úrovni žiakov na Testovanie 9 pripravili.

 

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín 2014 – obvodné kolo

 Všetci žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína , reprezentovali našu školu dňa 17. marca 2014 na obvodnom kole HK v Poltári. Dosiahli veľmi pekné výsledky, ku ktorým im všetci srdečne blahoželáme!
Dosiahnuté umiestnenia na obvodnom kole:


I. Kategória (2. – 3. ročník)
Poézia: 3. miesto Tamara Oravcová
Próza: 2.miesto Samuel Gucký


II. Kategória (4., 5., 6. ročník)
Poézia: 1. miesto Pavol Trnavský
3.miesto Nina Hazuchová
Próza: 1.miesto Stela Paučová


III. Kategória (7., 8., 9. ročník)
Poézia: 2. miesto Barbora Pechová
Próza: 1. miesto Dominik Géč
3. miesto Viktória Kelementová

J. Fáberová
 

Hviezdoslavov Kubín 2014– školské kolo

I.kategória ( 2.-3. ročník)
Poézia:
1.     Tamara Oravcová
2.    Jakub Malček,
Lukáš Filipiak
3.    Nina Mihovičová, Tamara Lörinčíková, Matej Haráni
Próza:
1.     Samuel Gucký, Lea Hazuchová
2.    Emma Vantrubová
3.    Timotej Zaťko


II. kategória (4.- 6. ročník)
Poézia
1.     Nina Hazuchová, Pavol Trnavský
2.    Ján Kubaliak, Zuzana Pachotová
3.    Samuel Oravec
Próza:
1.     Stela Paučová
2.    Martin Tomiš
3.    Monika Kminiaková


III. kategória ( 7. – 9. ročník)
Poézia:
1.     Barbora Pechová
2.    Neudelené
3.    Silvia Hullová
Próza:
1.     Dominik Géč, Viktória Kelementová
2.    Martin Ďuriško
3.    Patrícia Hakeľová

Najlepším recitátorom zablahoželal aj pán riaditeľ Mgr. Vladimír MELO pred žiakmi školy a ocenil ich dosiahnuté úspechy.

 
 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa