Úvod

 Aktuality

 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Tlačivá pre rodičov
 

 

TLAČIVÁ pre rodičov

   Prestup žiaka

   Prihlásenie žiaka do školy
   Štúdium mimo SR
   Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy
   Znížený poplatok SKD
  Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
  Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
  Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok

 

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane 2017-2018

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2017-2018

 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa