Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

       Dôležité termíny

       Kontakt

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Výchovný poradca
 
 

Výchovný poradca pre zš s mš Kalinovo

 

Poradenské služby výchovného poradcu


Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu.

Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.

Poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

Informuje rodičov o prijímacom konaní.

Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.

Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

Organizuje exkurzie na vybrané stredné školy.

 

Konzultácie

Výchovný poradca: Ing. Zoltán Filipiak

  • Pre žiakov:   denne

  • Pre rodičov: utorok od 7:30 – 9:00, štvrtok od 13:30 – 15:00

(na konzultácie je potrebné ohlásiť sa deň vopred)

 
 
 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu
 

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa